Jedną z ulg wprowadzonych w ramach Polskiego Ładu jest ulga dla pracujących seniorów. Daje ona duże możliwości zaoszczędzenia na podatku. Przysługuje tym, którzy po osiągnięciu wieku emerytalnego nadal pracują. Warunkiem jest rezygnacja z pobierania świadczeń z ZUS. Pracujący seniorzy mogą wówczas zarobić bez podatku nawet do 115,5 tys. zł rocznie.

Komu to się opłaca?

– Na pewno nie wszystkim. Przed podjęciem decyzji należy przeprowadzić odpowiednie kalkulacje. Wydaje się jednak, że podstawową zaletą jest elastyczność w korzystaniu z ulgi. Organy podatkowe potwierdzają, że nie trzeba jej stosować przez cały rok. Można to zrobić w wybranym okresie i powrócić do pobierania emerytury np. po wykorzystaniu limitu zwolnienia z podatku – mówi Agata Malicka, współwłaścicielka biura rachunkowego.

Sposób na oszczędność

Z takiego rozwiązania chciałaby skorzystać czytelniczka, która nabyła prawo do emerytury w marcu 2022 r., ale nadal pracuje. Chce w sierpniu złożyć wniosek o zastosowanie ulgi dla pracującego seniora i jednocześnie rozwiązać umowę o pracę. Otrzyma wówczas bez podatku odprawę emerytalną i nagrodę jubileuszową. Jednak od września chciałaby znów podjąć pracę i znów zacząć pobierać emeryturę. Czy to możliwe?

Skarbówka się zgadza. Potwierdzenie otrzymała m.in. podatniczka, która ukończyła 61 lat i nie pobiera emerytury, ale wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę. Od stycznia 2022 r. korzysta z ulgi dla seniora. 25 lipca 2022 r. przeszła na emeryturę, a 26 lipca 2022 r. złożyła w ZUS świadectwo pracy i wniosek o naliczenie emerytury. Emerytura zostanie prawdopodobnie wypłacona w sierpniu. Natomiast w lipcu kobieta otrzyma od pracodawcy wynagrodzenie za lipiec, odprawę emerytalną i nagrodę jubileuszową.

Fiskus przyznał w interpretacji nr 0115-KDIT2.4011. 348.2022.2.ENB, że zwolnione z podatku będą wszystkie świadczenia od pracodawcy uzyskane do 25 lipca 2022 r., ponieważ spełnia prawo do ulgi. Zaś okoliczność późniejszego przyznania i wypłacenia emerytury nie będzie miała wpływu na prawo do zwolnienia przychodów uzyskanych we wcześniejszym okresie.

Liczy się kolejność

Najczęściej seniorzy korzystają z ulgi w trakcie roku, składając oświadczenie pracodawcy. Warto wiedzieć, że nie ma urzędowego wzoru oświadczenia. Zainteresowany może zredagować je sam lub skorzystać z wzoru na stronie Ministerstwa Finansów.

Co jeśli ktoś nie złożył oświadczenia we właściwym momencie? Skarbówka odpowiada (interpretacja nr 0114-KDIP3-2.4011.316.2022. 2.MJ), że nic straconego. Z ulgi można skorzystać również w zeznaniu rocznym i otrzymać zwrot nadpłaconego podatku.

Czytaj więcej

Emeryci i renciści wkrótce dorobią więcej

Sprawa dotyczyła 63-letniej podatniczki, której pracodawca wypłacił 28 stycznia 2022 r. odprawę emerytalną, nagrodę jubileuszową oraz ekwiwalent za urlop. Kobieta nie złożyła oświadczenia, więc pracodawca pobrał podatek. Pierwszą emeryturę otrzymała przelewem na konto 9 marca 2022 r. Fiskus potwierdził, że przysługuje jej ulga w zeznaniu rocznym. Spełniła bowiem warunek „nieotrzymywania emerytury lub renty” w momencie otrzymania przychodu od pracodawcy.

– Otrzymanie odprawy zwolnionej z podatku może być bardzo korzystnym rozwiązaniem. Senior otrzymuje jednorazowo wysoką kwotę, która w całości może być objęta ulgą. Należy natomiast zastanowić się nad opłacalnością zawieszenia prawa do emerytury na dłużej, by pobierać wynagrodzenie zwolnione z podatku – mówi Agata Malicka.

Ministerstwo Finansów wyjaśnia, że seniorzy rozliczający się według skali zapłacą podatek dopiero po przekroczeniu limitu przychodów 115 528 zł (30 tys. zł kwoty wolnej plus 85 528 zł ulgi). Podaje też przykład, że osoba zarabiająca 6 tys. zł brutto zyska dzięki temu 4700 zł rocznie. W uproszczeniu, rezygnując z pobierania emerytury, można zaoszczędzić dzięki temu na podatku od wynagrodzenia na etacie ok. 10 tys. zł. Tyle dana osoba zapłaciłaby od przychodów wynoszących 115 582 zł. Tymczasem jeśli pobiera emeryturę wynoszącą np. 2,5 tys. zł miesięcznie (30 tys. zł) rocznie, rezygnacja z emerytury jej się opłaca.

Opinia dla „rzeczpospolitej”

Kuba Lewandowski

doradca podatkowy, menedżer w People Advisory Services w EY Polska

Ulga dla pracujących seniorów opłaca się co do zasady jedynie przy minimalnej emeryturze. Po zawieszeniu prawa do świadczeń na podatku od wynagrodzenia można bowiem zaoszczędzić ok. 10 tys. zł rocznie. Seniorzy słusznie jednak zauważają, że mogą wybierać okresy korzystania z ulgi. Mogą ją stosować tylko przez część roku, np. by otrzymać dzięki temu wysoką odprawę emerytalną zwolnioną z podatku. Po otrzymaniu odprawy senior może zrezygnować z ulgi i zacząć pobierać emeryturę. Wydaje się, że cel wprowadzenia tej preferencji był inny, chodziło o aktywizację zawodową seniorów, jednak organy podatkowe potwierdzają prawidłowość takiego rozwiązania. Należy przy tym pamiętać, że bardzo istotna jest data otrzymania świadczeń od pracodawcy, w tym odprawy. By były zwolnione z podatku, muszą być wypłacone przed rozpoczęciem pobierania emerytury.