Uchodźcom z Ukrainy będą przysługiwały liczne świadczenia

Uciekający przed bombami mogą dostać 300 zł na najpilniejsze zakupy, 500 zł na każde dziecko oraz zasiłki rodzinne.

Aktualizacja: 11.03.2022 10:54 Publikacja: 10.03.2022 18:48

Uchodźcom z Ukrainy będą przysługiwały liczne świadczenia

Foto: rp.pl / Paweł Rochowicz

Obywatelowi Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie specustawy uchwalonej właśnie przez Sejm, będą przysługiwały liczne świadczenia. Procedowana ustawa wprowadza jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę. Ma zostać przeznaczone na utrzymanie, zakup żywności, odzieży, obuwia, środków higieny osobistej oraz na opłaty mieszkaniowe. Warunkiem jego uzyskania będzie przekroczenie polskiej granicy najwcześniej 24 lutego i wpisanie się do rejestru PESEL. Wniosek będzie można złożyć w urzędzie gminy, ośrodku pomocy społecznej lub centrum usług społecznych.

Nie warto zwlekać

Na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa uciekające przed bombami rodziny będą miały prawo do tzw. 500+, 300+, rodzinnego kapitału opiekuńczego, dopłat do żłobka, zasiłków rodzinnych i pomocy społecznej.

Wnioski o 500+, 300+, rodzinny kapitał składa się przez internet do ZUS. Dlatego, przy okazji występowania o nadanie numeru PESEL warto wyrazić zgodę na założenie profilu zaufanego. Umożliwi to składanie wniosków online. Istotne jest też to, że świadczenia te są wypłacane wyłącznie na rachunek bankowy.

Nie warto zatem zwlekać z formalnościami. Prawo do świadczeń będzie ustalane, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek, nie wcześniej jednak niż od miesiąca, w którym Ukrainiec został wpisany do rejestru osób uprawnionych do wsparcia na podstawie specustawy, prowadzonego przez komendanta głównego Straży Granicznej. Znajdą się w nim wszystkie osoby, które przekroczyły naszą granicę od 24 lutego i których wjazd do Polski został zarejestrowany podczas kontroli granicznej. Jeżeli nie zarejestrowano przekroczenia granicy, obywatel Ukrainy zostanie dopisany do rejestru przy okazji złożenia wniosku o PESEL.

Świadczenie wychowawcze, czyli 500+, przysługuje na każde dziecko. Jest wypłacane niezależnie od sytuacji majątkowej co miesiąc – w wysokości 500 zł.

Z kolei 300+ to przyznawane raz w roku świadczenie z rządowego programu „Dobry start". Wynosi 300 zł. Jest wypłacane na uczniów w związku z rozpoczęciem roku szkolnego. Wnioski są przyjmowane od początku lipca do końca listopada, ale niewykluczone, że dla uczniów uciekających z Ukrainy zostanie ustalony inny termin.

Czytaj więcej

Specustawa o uchodźcach: wszystko, co trzeba wiedzieć

Tata na wojnie nie zarabia

Świadczenia rodzinne to przede wszystkim zasiłki i dodatki do nich. Ich przyznanie jest uzależnione od dochodu.

Zgodnie z procedowaną w parlamencie specustawą przy obliczaniu dochodu rodziny nie będzie się uwzględniać członka rodziny, który, zgodnie z oświadczeniem osoby ubiegającej się o świadczenia, nie przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zasiłki rodzinne przyznaje gmina. Kryterium dochodowe uprawniające do takiego wsparcia wynosi 674 zł przypadające na osobę w rodzinie, a w przypadku rodzin z niepełnosprawnymi dziećmi – 764 zł.

Co istotne, świadczenia, np. 500+, nie wliczają się do takiego dochodu. Nieznaczne przekroczenie progu spowoduje, że świadczenie będzie przyznane, ale w niższej wysokości.

Wysokość zasiłku rodzinnego jest zależna od wieku dziecka objętego wsparciem. Wynosi miesięcznie 95,00 zł na dziecko do ukończenia piątego roku życia. 124 zł wynosi świadczenie na dziecko między piątym a osiemnastym rokiem życia. A 135 zł przysługuje na dziecko powyżej 18. roku życia do ukończenia 24 lat.

Pełnoletnie dziecko nie zawsze jednak może otrzymywać zasiłek. Jest to możliwe, jeśli nadal się uczy i nie ukończyło 21 lat. Starsze uczące się dzieci mają prawo do zasiłku, jeżeli są niepełnosprawne (do 24. roku życia).

Rodzic może ubiegać się także o dodatki do zasiłku rodzinnego – m.in. z tytułu urodzenia dziecka – jednorazowo 1000 zł czy z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 95 zł miesięcznie na trzecie i kolejne dziecko.

Najwyższym świadczeniem rodzinnym, przysługującym opiekunom niepełnosprawnych członków rodziny, jest świadczenie pielęgnacyjne. Wynosi 2119 zł miesięcznie.

Uciekający przed wojną Ukraińcy będą mieli także prawo do wprowadzonego ostatnio rodzinnego kapitału opiekuńczego. Świadczenie jest przyznawane na dziecko w wieku od 12. do 35. miesiąca. Wynosi maksymalnie 12 tys. zł i jest wypłacane co miesiąc – w wysokości 500 zł lub 1000 zł na drugie i każde kolejne dziecko.

Ukraińcy będą mogli ubiegać się także o świadczenia z pomocy społecznej. Prawo do takiego wsparcia mają jednak tylko najubożsi. Obowiązuje kryterium dochodowe – dla osoby samotnie gospodarującej – 776 zł, a dla osoby w rodzinie – 600 zł. O wsparcie wynoszące maksymalnie 719 zł zł mogą wnosić osoby niezdolne do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności.

Obywatelowi Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie specustawy uchwalonej właśnie przez Sejm, będą przysługiwały liczne świadczenia. Procedowana ustawa wprowadza jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę. Ma zostać przeznaczone na utrzymanie, zakup żywności, odzieży, obuwia, środków higieny osobistej oraz na opłaty mieszkaniowe. Warunkiem jego uzyskania będzie przekroczenie polskiej granicy najwcześniej 24 lutego i wpisanie się do rejestru PESEL. Wniosek będzie można złożyć w urzędzie gminy, ośrodku pomocy społecznej lub centrum usług społecznych.

Pozostało 87% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Praca, Emerytury i renty
Koniec 500+. Kiedy ostatnie wypłaty? 800+ na koncie już w grudniu?
Konsumenci
Nowy Sejm przyjął pierwszą ustawę. Dotyczy zakazu handlu w niedziele
W sądzie i w urzędzie
PESEL można już zastrzec. Jak to zrobić?
Prawo pracy
Szef może zablokować samowolną pracę po godzinach
Zdrowie
Ziobro na odchodne złożył wniosek do TK. Ma duże znaczenie dla lekarzy
Materiał Promocyjny
Razem dla Planety, czyli chemia dla zrównoważonej przyszłości