Tag: Zasiłki

Powiązane

ZUS

Polski Ład 2.0: ulgi w PIT obejmują też zasiłki macierzyńskie

Od lipca zasiłek macierzyński jest zwolniony z podatku do 85 528 zł w skali roku.

Praca na etacie w firmie konkubenta nie jest zakazana

Fakt, że strony umowy o pracę pozostają ze sobą w związku partnerskim, nie oznacza, że stosunek pracy jest pozorny. Decydujące jest to, czy pracownik rzeczywiście wykonuje polecenia pracodawcy, a pracodawca wypłaca mu wynagrodzenie.

Urlop macierzyński nie blokuje świadczenia usług dla własnego pracodawcy

Pracownica, która współpracuje z macierzystą firmą w ramach swojej działalności, może to robić również podczas korzystania z uprawnień związanych z macierzyństwem.

ZUS nie może odmówić zasiłku, gdy było ubezpieczenie

Organ rentowy ma prawo do badania, a także kwestionowania podstaw ubezpieczenia, w tym umów o pracę, ponieważ rodzą one skutki w dziedzinie ubezpieczeń społecznych. Jednak w takiej sytuacji to na tym organie spoczywa obowiązek udowodnienia pozorności umowy lub jej sprzeczności z zasadami współżycia społecznego.

Likwidacja zakładu pracy odbiera ochronę młodej matce

Już samo rozpoczęcie procedury likwidacji zakładu pracy pozwala wypowiedzieć umowę pracownicy w okresie ciąży lub urlopu macierzyńskiego. Pracodawca nie musi czekać do zakończenia tego procesu.

Przedsiębiorca nie dostanie zasiłku chorobowego po ustaniu zatrudnienia na etat

Pracownik, który zachorował w czasie umowy o pracę, ma prawo do świadczenia również za okres choroby trwającej w ciągłości po jej rozwiązaniu. Chyba że ma inny tytuł do ubezpieczeń.

ZUS musi wiedzieć gdzie chorujesz

W czasie wystawiania zwolnienia lekarskiego warto poprosić lekarza o wpisanie tego adresu, pod którym będziemy się kurować. Nie musi to być adres zameldowania.

Unieważnienie L4 nie oznacza zdolności do pracy

Utrata ważności zaświadczenia lekarskiego na podstawie art. 59 ust. 6 ustawy zasiłkowej nie oznacza odzyskania zdolności do pracy przez osobę, która wcześniej, zgodnie z przepisami, nabyła prawo do zasiłku chorobowego. Nie powoduje zatem ustania prawa do zasiłku chorobowego za dalszy okres niezdolności do pracy, a jedynie za okres objęty unieważnionym zaświadczeniem (od następnego dnia po utracie ważności).

Zasiłek z ZUS: ważny wyrok Sądu Najwyższego dla prowadzących firmę

Wystawianie rachunku franczyzowego podczas zwolnień lekarskich to nie powód do odebrania świadczeń - uznał w najnowszym wyroku Sąd Najwyższy.

SN: Wystawianie faktur nie zawsze jest prowadzeniem działalności

Comiesięczne wystawianie rachunku franczyzowego – i nic ponad to – nie oznacza prowadzenia działalności, a jedynie czynności formalne. Dzięki temu świadczenie od ZUS nie przepada.