Tag: Zasiłki

Powiązane

ZUS

Tylko zamiar powrotu zapewni wynagrodzenie za okres bez pracy

Jeżeli bezprawnie zwolniony pracownik nie wyrazi woli powrotu do pracy po uzyskaniu wyroku przywracającego go na etat, nie ma prawa do poborów za czas pozostawania bez zatrudnienia.

Zasiłku po ustaniu zatrudnienia pozbawi inny tytuł do ubezpieczeń

Przesłanką odmowy prawa do zasiłku chorobowego po ustaniu zatrudnienia jest samo posiadanie innego tytułu do ubezpieczenia chorobowego. Nie ma natomiast znaczenia, czy z tego drugiego tytułu były uzyskiwane dochody oraz czy w jego ramach praca była faktycznie świadczona.

Premie za polecenie pracownika bez wpływu na zasiłek

Składnika wynagrodzenia, od którego odprowadzana jest składka na ubezpieczenie chorobowe, nie wlicza się do podstawy świadczenia za czas choroby, jeżeli na jego wysokość nie wpływają nieobecności w pracy.

Tymczasowy opiekun dziecka z Ukrainy z prawem do zasiłku

Osoba sprawująca pieczę na małoletnim obywatelem Ukrainy, które przebywa w Polsce bez opieki odpowiedzialnych za nie osób dorosłych, ma prawo do zasiłku opiekuńczego, gdy musi przerwać pracę zarobkową, aby się nim osobiście zająć.

Zuzanna Dąbrowska: Socjal? Wspólnie i w porozumieniu

Partie opozycyjne muszą ze sobą konkurować, ale nie wygrają z PiS, jeśli nie będzie ich stać na wspólny plan ratowania poziomu życia społeczeństwa.

Nowe zasady wypłaty zasiłków to mniej kłopotów dla pracodawców

Zmiana przepisów wyeliminowała możliwość nadużywania zwolnień lekarskich. Pracownicy nie mają już także narzędzia do ucieczki przed rozwiązaniem stosunku pracy.

Od marca wyższe kwoty wolne od potrąceń z zasiłków

Wraz z waloryzacją świadczeń emerytalno-rentowych przeliczono także wysokość świadczeń z ubezpieczeń społecznych w razie choroby i macierzyństwa, których nie można zabrać na poczet długu.

Żaden powód nie usprawiedliwi pracy na zwolnieniu

Osoba pobierająca świadczenie rehabilitacyjne nie może w tym czasie pracować. Zakaz jest bezwzględny, niezależny od okoliczności, wymiaru pracy ani podstawy zatrudnienia.

Uchodźcom z Ukrainy będą przysługiwały liczne świadczenia

Uciekający przed bombami mogą dostać 300 zł na najpilniejsze zakupy, 500 zł na każde dziecko oraz zasiłki rodzinne.

Podpis na fakturze kosztem utraty zasiłku

Przedsiębiorca, który wystawia faktury w czasie zwolnienia lekarskiego, traci prawo do zasiłku chorobowego za cały okres tego L4. Jedynie wyjątkowo może się usprawiedliwić faktem, że była to sytuacja nadzwyczajna i incydentalna.