Tag: Zasiłki

Powiązane

ZUS

Zwrot zasiłku nawet za podpisy na fakturze

Niedopuszczalne jest pobieranie świadczeń chorobowych, połączone z brakiem obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia, przez osobę, która uzyskuje dochody z kontynuowanej działalności. Nawet gdyby w istotny sposób nie obciążały jej organizmu.

Chorobowe dla wdowy utrzymane. To efekt decyzji TK

Bliscy ubezpieczonego są uprawnieni do zasiłku po jego śmierci. To efekt umorzenia sprawy w Trybunale Konstytucyjnym.

ZUS chce więcej czasu na przejęcie bezrobotnych

Co najmniej dziewięć miesięcy vacatio legis proponuje organ rentowy na wejście w życie ustawy o aktywności zawodowej.

Duże zmiany w prawie pogrzebowym już w połowie 2023 r.

Rząd finalizuje prace nad przepisami dotyczącymi pochówków, w tym wprowadzeniem instytucji koronera i elektronicznej karty zgonu.

Nowe zasady liczenia okresów zasiłkowych

Nowe zasady liczenia okresów zasiłkowych sprawiają problem nawet kadrowym. Trzeba uważać, by nie popełnić błędu.

Biznes może pozbawić prawa do zasiłku chorobowego po ustaniu etatu

Już samo posiadanie innego niż stosunek pracy tytułu do ubezpieczenia chorobowego, czym jest m.in. umowa zlecenia lub prowadzenie działalności gospodarczej, spowoduje utratę prawa do zasiłku chorobowego za okres po ustaniu zatrudnienia. Nie ma znaczenia, że z tytułu umowy zlecenia czy prowadzonej działalności nie były uzyskiwane dochody, a nawet czy praca była faktycznie wykonywana.

TK oceni konieczność zmian w wypłacie zasiłku. Sejm jest przeciwny

Sejm chce umorzenia postępowania przed TK dotyczącego uprawnień osób bliskich ubezpieczonemu do zasiłku chorobowego.

Zmiany w zasiłkach do poprawy. Nowelizacja pomoże w spłacie zadłużenia

Nowelizacja przepisów powinna sprawić, że zadłużenie w ZUS będzie potrącane z wypłacanych świadczeń.

Nieoficjalnie: rząd chce podnieść zasiłek pogrzebowy

Po wielu latach apeli o podwyżkę zasiłku pogrzebowego, wreszcie pojawia się na to szansa - donosi "Super Express".

Sąd: jest układ ratalny z ZUS, trzeba wypłacić zasiłek

Warszawski sąd nie czekał na zakończenie procesu legislacyjnego. Orzekł, że w sytuacji, gdy dłużnik prowadzący firmę zawarł z ZUS układ ratalny, to powinien mieć wypłacony zasiłek.