Zmiany w rozliczaniu VAT: wielu odbiorców, wiele krajów, jedna deklaracja

Sklepy sprzedające dla unijnych konsumentów, ale też architekci i firmy budowlane będą mogli „centralnie" rozliczać VAT dla działalności w całej UE.

Publikacja: 14.04.2021 07:36

Zmiany w rozliczaniu VAT: wielu odbiorców, wiele krajów, jedna deklaracja

Foto: AdobeStock

Do Sejmu trafił rządowy projekt zmian w ustawie o VAT. Ma on znacznie uprościć sprzedaż towarów przez internet i świadczenie usług transgranicznych w Unii Europejskiej.

Szersze okienko

Uproszczenie rozliczeń nastąpi poprzez znaczne rozszerzenie stosowania procedury „jednego okienka", zwanego z angielska One Stop Shop (OSS). Dotychczas ta procedura była dostępna tylko dla usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych. Pozwalała na rejestrację firmy tylko w jednym kraju UE i rozliczanie VAT od usług świadczonych w różnych krajach. Od 1 lipca taka możliwość (zamiast rejestracji w poszczególnych krajach) ma być dostępna także dla innych usług świadczonych przez firmy dla konsumentów, gdy miejsce świadczenia znajduje się w kraju, w którym kupuje je ów konsument.

Na takim uproszczeniu mogą zyskać np. firmy świadczące usługi związane z nieruchomością położoną w innym kraju UE (tj. usługi architektów, budowlane itp.). OSS będzie też można wykorzystać m.in. dla rozliczania wstępu na imprezy kulturalne, usług noclegowych, restauracyjnych, kateringowych, transportowych czy też krótkoterminowego wynajmu środków transportu.

Taka rejestracja będzie możliwa niezależnie od wolumenu obrotów konsumenckich danego dostawcy usług. Dotychczas w przypadku usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych obowiązuje próg co najmniej 10 tys. euro.

Wysyłki po nowemu

Procedura OSS będzie dostępna także dla firm dokonujących sprzedaży dla konsumentów przez internet. Pozostanie w mocy reguła, w myśl której po przekroczeniu przez taką firmę progu wynoszącego 10 tys. euro dla całej sprzedaży konsumenckiej w UE realizowane przez nią dostawy podlegają opodatkowaniu VAT w kraju konsumpcji według obowiązującej tam stawki.

Dotychczas w takich przypadkach po przekroczeniu tego progu w danym kraju firma musiała się tam rejestrować dla celów VAT i tam składać deklaracje. Po 1 lipca deklaracja VAT zawierająca dane o sprzedaży na rzecz konsumentów z różnych państw członkowskich (opodatkowana lokalnymi stawkami VAT) będzie wówczas składana wyłącznie do organów podatkowych państwa identyfikacji. Jeśli np. polska księgarnia internetowa będzie sprzedawała książki odbiorcom w pięciu krajach UE (powyżej 10 tys. euro w każdym z nich), to zamiast pięciu rejestracji wystarczy jedna – w Polsce. Oczywiście dla każdego kraju trzeba będzie naliczać właściwe dla niego stawki VAT od książek, ale wszystko będzie rozliczane w Polsce.

Spoza Unii też prościej

Nowy system będzie dotyczył nie tylko handlu wewnątrz UE. Ustawa o VAT wprowadzi specjalny system rozliczania dostaw przesyłek spoza Unii o wartości do 150 euro dla indywidualnych odbiorców. Chodzi o to, by nie stawiać bariery w postaci formalności celnych dla przywozu towarów dla konsumentów unijnych. W nowym systemie przedsiębiorca prowadzący platformę sprzedaży internetowej zarejestruje się w „importowej" wersji OSS i umożliwi konsumentowi zamówienie towaru spoza UE.

Taki towar będzie traktowany jako zwolniony z VAT importowego, co umożliwi szybkie jego dostarczenie do odbiorcy bez formalności celnych. Obejmie go jednak VAT taki jak od sprzedaży krajowej, a podatek ten rozliczy ów internetowy dostawca.

Taki system nie będzie stosowany do dostaw towarów, choćby wartych w przesyłce mniej niż 150 euro, ale podlegających podatkowi akcyzowemu. Wykluczone będzie zatem importowanie w ten sposób np. rosyjskiej wódki czy kubańskich cygar. Równocześnie zniesione zostanie zwolnienie z VAT dla przesyłek o wartości do 22 euro.

Ustawa ma na celu wdrożenie do polskiego porządku prawnego unijnych dyrektyw z tzw. pakietu e-commerce (2017/ /2455 i 2019/1995). Jeśli proces legislacyjny pójdzie sprawnie, większość nowych przepisów wejdzie w życie 1 lipca 2021 r.

Rząd nie oszacował, jak nowe regulacje wpłyną na rynek sprzedaży detalicznej. W ocenie skutków regulacji zauważył jednak, że „znacznie większa liczba podatników będzie chciała skorzystać z tej szczególnej procedury rozliczenia podatku".

Etap: przed pierwszym czytaniem w Sejmie.

Pakiet e-commerce w skrócie

Nowe regulacje w sprawie VAT od handlu przez internet i świadczeniu niektórych usług pozwolą wielu przedsiębiorstwom uwolnić się od formalności rejestracyjnych i rozliczeniowyh w różnych krajach UE.

System „jednego okienka" będzie szczególnie korzystny dla firm z następujących branż:

- usług związanych z nieruchomościami;

- świadczących usługi rozrywkowe i edukacyjne.

Nowe obowiązki będą dotyczyły:

- kurierów i operatorów pocztowych (będą zgłaszać towary w procedurze importowej, a także miesięczne deklaracje z rozliczeniem importów)

- internetowych platform sprzedaży (będą odpowiedzialne za pobór VAT od dostaw realizowanych za ich pośrednictwem).

Rząd przewiduje, że nowe przepisy mogą powiększyć koszty związane z wypełnianiem obowiązków podatkowych po stronie operatorów tzw. interfejsów elektronicznych (typu marketplace).

Do Sejmu trafił rządowy projekt zmian w ustawie o VAT. Ma on znacznie uprościć sprzedaż towarów przez internet i świadczenie usług transgranicznych w Unii Europejskiej.

Szersze okienko

Pozostało 96% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Prawnicy
Jeden z najbardziej znanych prawników w Polsce odsunięty od zajęć ze studentami
Prawo dla Ciebie
Pokłosie afery Collegium Humanum? Będzie zaostrzenie przepisów o studiach podyplomowych
Edukacja i wychowanie
Duże zmiany w szkołach od 1 września 2024 r. Nowacka podpisała rozporządzenie
Samorząd
Krzyże w warszawskich urzędach zakazane. Sprawa trafi do prokuratury
Praca, Emerytury i renty
Czternasta emerytura - rząd proponuje termin