Większość osób złożyła PIT za 2010 r. przed 2 maja, który był w tym roku ostatecznym terminem na rozliczenie, i zapomniała o związanych z tym formalnościach. Tymczasem PIT za 2010 r. przedawni się dopiero z końcem 2016 r. Zgodnie z przepisami ordynacji podatkowej następuje to z upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności daniny. Do tego czasu fiskus może w każdej chwili skontrolować nasze zeznanie oraz wszelkie dokumenty, które posłużyły nam do rozliczenia. Z tego względu trzeba je koniecznie zachować.

Zainteresowania fiskusa mogą się spodziewać szczególnie te osoby, które skorzystały z różnego rodzaju preferencji.

Dlatego tak ważne jest przechowanie dokumentacji dotyczącej wysokości poniesionych wydatków, które zostały następnie odliczone. Dotyczy to np. ulgi internetowej czy rehabilitacyjnej. W praktyce

dużo problemów mogą mieć po latach ci, którzy odliczyli wydatki na Internet i zgubili gdzieś faktury VAT czy dowód zapłaty.

Wiele osób nie zdaje sobie jednak sprawy, że w niektórych przypadkach bieg terminu przedawnienia nie rozpoczyna się, może zostać zawieszony albo przerwany, a to powoduje jego wydłużenie ponad pięć lat. Może być np. zawieszony w przypadku wszczęcia postępowania w sprawie o przestępstwo lub wykroczenie skarbowe, jeśli podejrzenie jego popełnienia wiąże się z niewykonaniem zobowiązania podatkowego. Kwestie te zostały uregulowane w art. 70 ordynacji podatkowej.

W wyjątkowej sytuacji są też osoby, które skorzystały z ulgi mieszkaniowej.

Dotyczy ona nieruchomości nabytych do końca 2006 r. oraz po 1 stycznia 2009 r. Co prawda podatek dochodowy płaci się przy ich sprzedaży na różnych zasadach, ale konstrukcja ulgi jest podobna. Żeby uniknąć daniny, wystarczy złożyć w urzędzie skarbowym oświadczenie, że w ciągu dwóch lat od sprzedaży przekażemy uzyskane pieniądze na własne cele mieszkaniowe.

Mało kto jednak wie, że w takim przypadku zobowiązanie podatkowe przedawnia się nie po pięciu, ale dopiero po siedmiu latach, licząc od końca roku, w którym nastąpiła sprzedaż mieszkania.

Potwierdza to wyrok NSA (sygn. II FSK 268/09).

Autopromocja
CFO Strategy & Innovation Summit 2021

To już IV edycja kongresu dla liderów świata finansów

WEŹ UDZIAŁ

—oprac mpa

Autor jest ekspertem w firmie doradczej KPMG

Czytaj też:

 

Zobacz

»

Prawo dla Ciebie

»

Podatki

»

Podatek dochodowy

»

PIT 2010