Minister finansów wyjaśnił nowe, skomplikowane zasady rozliczania VAT według wstępnej proporcji. Dobrą informacją dla podatników jest to, że nie muszą ich stosować wtedy, gdy firmowy majątek jest wykorzystywany na potrzeby prywatne. Złą, że takie czynności trzeba opodatkować.

– Minister nie ma wątpliwości, że firma, która pozwala pracownikom używać służbowego sprzętu, np. kserokopiarki albo komputera, do celów osobistych, powinna każdorazowo zapłacić od tych czynności VAT – mówi Joanna Rudzka, doradca podatkowy, właścicielka kancelarii doradztwa podatkowego.

Andrzej Nikończyk, doradca podatkowy w kancelarii KNDP, dodaje, że ten obowiązek występuje niezależnie od tego, w jakiej proporcji rozliczamy zakupy.

– Także firma, która odlicza VAT nawet w niewielkiej części, musi opodatkować zużycie majątku na cele prywatne – tłumaczy.

Obowiązujące od 1 stycznia przepisy o stosowaniu wstępnej proporcji (tzw. prewspółczynnika) dotyczą podmiotów, które oprócz opodatkowanej działalności gospodarczej wykonują też inne czynności.

Podział wydatków

Muszą one wyliczyć, jaka kwota odliczenia przypada na opodatkowaną sprzedaż, a jaka na inne działania.

– Tak muszą robić chociażby gminy, które jako organy władzy publicznej podejmują działania nieobjęte ustawą o VAT, np. wydają decyzje albo pobierają opłaty za śmieci – tłumaczy Joanna Rudzka.

– Obowiązek stosowania prewspółczynnika dotyczy też przedsiębiorców wykonujących czynności poza działalnością gospodarczą, np. zajmujących się działalnością charytatywną – mówi Andrzej Nikończyk.

Autopromocja
RADAR.RP.PL

Przemysł obronny, kontrakty, przetargi, analizy, komentarze

CZYTAJ WIĘCEJ

Nierealny obowiązek

– Okazuje się jednak, że przy okazji wyjaśniania przepisów o wstępnej proporcji minister finansów nakazuje opodatkować inne czynności. Takie podejście uderza we wszystkie przedsiębiorstwa, w każdym może bowiem dojść do prywatnego wykorzystywania sprzętu – mówi Joanna Rudzka. – Trudno sobie wyobrazić, jak ma być wyliczona wartość takiej czynności. Pracodawca musiałby ewidencjonować działania pracowników. Tym bardziej że fiskus chce, aby opodatkowane było każdorazowe użycie.

Eksperci wskazują też na dobre strony wyjaśnień ministra finansów.

– Potwierdził, że wstępnej proporcji nie trzeba stosować, gdy w firmie wystąpią zdarzenia, które nie powodują obowiązku opodatkowania, ale są związane z działalnością gospodarczą. Przykładowo otrzymanie odszkodowania, dotacji, zbycie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części – tłumaczy Andrzej Nikończyk.

masz pytanie, wyślij e-mail do autora, p.wojtasik@rp.pl

Opinia

Zdzisław Modzelewski, doradca podatkowy, partner GWW

Nowe przepisy o stosowaniu wstępnej proporcji są wysoce zagmatwane, a wyjaśnienia ministra finansów pełne nieścisłości, co spotęguje chaos. Zupełnie niepotrzebnie z zasadami stosowania prewspółczynnika miesza się obowiązek opodatkowania prywatnego użycia firmowego sprzętu. Ten obowiązek w podanych w broszurze przykładach jest praktycznie niewykonalny, nie sposób bowiem w żaden racjonalny sposób obliczyć podstawy opodatkowania. Ile kosztowało pracodawcę np. półgodzinne przeglądanie prywatnych portali internetowych na służbowym laptopie? Albo wydrukowanie kilku prywatnych stron na firmowej kserokopiarce? Nie znam zucha, który byłby w stanie to precyzyjnie obliczyć.