– W ostatnim czasie rośnie popularność optymalizacji polegających na przekazaniu w darowiźnie znaku towarowego, jak np. logo czy marka – przyznaje Jarosław Ziobrowski, adwokat, partner w kancelarii Kurpisz i Ziobrowski. – Taka darowizna nie podlega podatkowi od spadków i darowizn ani PIT. Podstawę opodatkowania VAT według stawki 23 proc. stanowią wydatki poniesione w związku z wytworzeniem znaku towarowego. W praktyce podstawę opodatkowania określa więc sam przedsiębiorca, który np. zaprojektował logo swojej firmy.

Niska podstawa opodatkowania

Fiskus potwierdza, że podatku nie płaci się od wartości rynkowej znaku towarowego, która na dzień przekazania go w darowiźnie może być bardzo wysoka. Wynika to z faktu, że przeniesienie wartości znaku towarowego zalicza się do świadczenia usług.

Podstawą opodatkowania – zgodnie z art. 29a ust. 5 ustawy o VAT – jest faktyczny koszt świadczenia tej usługi, czyli kwota wydana na wytworzenie znaku towarowego we własnym zakresie, np. koszt zaprojektowania znaku.

Mówi o tym m.in. najnowsza interpretacja Izby Skarbowej w Bydgoszczy (ITPP3/4512-661/15/BJ). Z pytaniem zwrócił się podatnik, który stworzył przedsiębiorstwo rodzinne działające w sektorze przemysłu. Teraz wdraża projekt sukcesji firmy. Polega on na tym, że indywidualna działalność gospodarcza zostanie przekształcona w spółkę kapitałową, a ta w spółkę komandytową, posiadającą m.in. prawo do wytworzonego we własnym zakresie znaku towarowego. Mężczyzna chce wycofać znak z majątku spółki do majątku osobistego, a następnie przekazać go żonie na podstawie umowy darowizny.

Podobne stanowisko zajął fiskus w interpretacji dotyczącej darowizny na rzecz córki (ITPP3/4512-661/15/BJ). Zgodził się, że ustalając podstawę opodatkowania przedsiębiorca powinien uwzględnić wyłącznie koszty faktycznie poniesione na nabycie prawa do znaku towarowego.

Opłacalna darowizna

Co istotne, fiskus stwierdził też, że do podstawy nie wlicza się kosztów poniesionych w związku z samą umową darowizny. Nie płaci się więc VAT od wydatków na np. usługi doradcze, akt notarialny czy wycenę znaku towarowego przez rzeczoznawcę.

Jarosław Ziobrowski podkreśla, że źródłem korzyści podatkowych z darowanego znaku towarowego mogą być dalsze operacje związane z tym znakiem.

– Przedsiębiorca, który wytworzył znak, np. markę lub logo i pracował na jego wartość, nie może odliczyć związanych z tym kosztów. Tymczasem dla osoby, która nabywa znak w darowiźnie, wartość rynkowa znaku stanowi koszt uzyskania przychodów przez odpisy amortyzacyjne – mówi.

Opinia dla „Rz"

Marcin Grzelecki, radca prawny, doradca podatkowy, wspólnik w Kancelarii LSW

Darowizna znaku towarowego jest dość często wykorzystywanym przez firmy rodzinne instrumentem optymalizacji podatkowej połączonej z planowaniem sukcesji. Zarówno przepisy ustawy o VAT, jak też interpretacje organów podatkowych potwierdzają, że podstawą opodatkowania tego typu darowizny nie jest wartość rynkowa znaku na dzień darowizny, ale koszty jego wytworzenia oraz ochrony. Dla firm oznacza to realne oszczędności, gdyż wartość rynkowa logo czy nazwy firmy może być bardzo wysoka, często wielokrotnie wyższa od wydatków poniesionych na jego wytworzenie. W planowaniu spadkowym wielu przedsiębiorców decyduje się jednak na przekazanie w darowiźnie całego przedsiębiorstwa, wraz ze znakiem towarowym, a takie transakcje nie podlegają VAT.