Nie wszyskie małżeństwa mogą wspólnie rozliczyć podatek

Mąż i żona mogą się razem rozliczyć i zyskać na podatku. Trzeba jednak spełnić warunki ulgi.

Publikacja: 28.04.2023 03:00

Nie wszyskie małżeństwa mogą wspólnie rozliczyć podatek

Foto: Adobe Stock

Jeśli małżonkowie przez część roku mieli rozdzielność majątkową, nie mogą skorzystać z preferencyjnego, wspólnego rozliczenia. Fiskus nie pozostawia wątpliwości.

Przekonała się o tym kobieta, która chce złożyć razem z mężem PIT za zeszły rok. Informuje, że przez 20 lat mieli rozdzielność majątkową. Ale w grudniu 2022 r. podpisali u notariusza umowę przywracającą wspólnotę. W związku z tym uważa, że mają prawo złożyć wspólne zeznanie.

Nic z tego. „Nie pozostawała Pani z mężem przez cały 2022 r. we wspólności majątkowej, dlatego nie będzie Pani mogła dokonać wspólnego rozliczenia” – uznał fiskus. Powołał się na art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy o PIT, który stanowi, że we wspólności majątkowej należy pozostawać „przez cały rok podatkowy” (interpretacja dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej nr 0115-KDIT2.4011.53.2023.1. MD).

Czytaj więcej

Kto i kiedy ma prawo złożyć wspólny PIT

Spójrzmy na inną sprawę. Kobieta jest w związku małżeńskim od 1984 r. W grudniu 2020 r. sąd ogłosił jej upadłość. W maju 2021 r. umorzył postępowanie. Za ten rok kobieta rozliczyła się razem z mężem. Następnie dostała z urzędu skarbowego wezwanie do korekty deklaracji. Złożyła ją, rozliczając się indywidualnie. Uważa jednak, że miała prawo do wspólnego PIT. Dlatego wystąpiła o interpretację.

Skarbówka nie miała jednak wątpliwości, że preferencyjne rozliczenie małżeństwu nie przysługuje. Powołała się na przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Zgodnie z art. 53 rozdzielność majątkowa powstaje z mocy prawa w razie ubezwłasnowolnienia lub ogłoszenia upadłości jednego z małżonków. W razie uchylenia ubezwłasnowolnienia, a także umorzenia, ukończenia lub uchylenia postępowania upadłościowego między małżonkami powstaje ustawowy ustrój majątkowy.

Skarbówka odwołała się też do art. 124 ust. 1 prawa upadłościowego. Przepis ten stanowi, że z dniem ogłoszenia upadłości jednego z małżonków powstaje między małżonkami rozdzielność majątkowa.

Jak to się ma do rozliczeń kobiety i jej męża? Ogłoszona w grudniu 2020 r. upadłość spowodowała ustanie wspólności majątkowej. Powstała rozdzielność i przestała obowiązywać, dopiero gdy nastąpiło umorzenie postępowania upadłościowego. Oznacza to, że od grudnia 2020 r. do maja 2021 r. małżonkowie nie pozostawali we wspólności majątkowej. Nie mogli więc złożyć razem zeznania za 2021 r. Nie mieli bowiem wspólnoty majątkowej przez cały rok (interpretacja dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej nr 0115-KDIT2.4011.794.2022.2.KC).

A co w sytuacji, gdy małżeństwo zostało zawarte w trakcie roku? Można się razem rozliczyć (takie uprawnienie wprowadził Polski Ład). Wspólność majątkowa musi być od dnia zawarcia związku małżeńskiego do ostatniego dnia roku. Tak stanowi art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o PIT.

Przypomnijmy, że wspólne rozliczenie opłaca się przede wszystkim małżonkom, którzy mają dochody w różnych przedziałach skali podatkowej. Korzyści są także wtedy, gdy jedno z nich w ogóle nie zarabia. Albo jego dochody nie przekraczają kwoty wolnej, czyli 30 tys. zł rocznie (szerzej o korzyściach z łącznego rozliczenia pisaliśmy w „Rzeczpospolitej” z 23 lutego).

Czytaj więcej

Ile można zyskać na wspólnym PIT małżonków

Jeśli małżonkowie przez część roku mieli rozdzielność majątkową, nie mogą skorzystać z preferencyjnego, wspólnego rozliczenia. Fiskus nie pozostawia wątpliwości.

Przekonała się o tym kobieta, która chce złożyć razem z mężem PIT za zeszły rok. Informuje, że przez 20 lat mieli rozdzielność majątkową. Ale w grudniu 2022 r. podpisali u notariusza umowę przywracającą wspólnotę. W związku z tym uważa, że mają prawo złożyć wspólne zeznanie.

Pozostało 87% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Prawo dla Ciebie
Prof. Andrzej Kidyba: decyzja o odsunięciu mnie od zajęć jest skandaliczna
Aplikacje i egzaminy
Nowa KRS nie zostawia suchej nitki na kandydacie Bodnara na dyrektora KSSiP
Edukacja i wychowanie
Duże zmiany w szkołach od 1 września 2024 r. Nowacka podpisała rozporządzenie
Prawo w Firmie
Ta ustawa ma chronić przed hakerami ze Wschodu. Firmy i samorządy protestują
Prawo karne
Prokuratura umarza postępowanie w sprawie Lisa. Posłanka: Nieprawdopodobne uzasadnienie
Materiał Promocyjny
CERT Orange Polska: internauci korzystają z naszej wiedzy