Tag:

Wspólne Rozliczenie Małżonków

Powiązane

PIT

Sprzedali odziedziczone mieszkanie. Zapędy fiskusa musiał zastopować sąd

Rozszerzenie wspólnego majątku małżonków o mieszkanie spadkowe jednego z nich nie jest nowym nabyciem dla drugiego. Po takiej operacji nieruchomość można sprzedać od razu bez PIT, o ile spadkodawca miał ją dłużej, niż 5 lat.

Rozliczenie roczne PIT za 2023 rok

Rok 2023 dobiegł końca, a wraz z nim zbliża się czas na coroczne rozliczenia formularzy PIT. Już od 15 lutego 2024 r. podatnicy mogą składać swoje zeznania podatkowe do urzędów skarbowych. Przestawiamy krótkie omówienie najczęściej pojawiających się pytań związanych ze złożeniem PIT.

Nie wszyskie małżeństwa mogą wspólnie rozliczyć podatek

Mąż i żona mogą się razem rozliczyć i zyskać na podatku. Trzeba jednak spełnić warunki ulgi.

Kto i kiedy ma prawo złożyć wspólny PIT

Pozostawanie w związku małżeńskim przez cały rok nie zawsze pozwala skorzystać z preferencyjnej formy opodatkowania. Podobnie nie zawsze rozwodnik będzie samotnym rodzicem.

Chcesz się rozliczyć z małżonkiem? Musisz przerobić e-PIT od fiskusa

Skarbówka udostępniła podatnikom indywidualne zeznania. Można je zmienić na wspólne.

Fiskus może się upomnieć o zapłatę u męża lub żony

Za długi podatkowe odpowiada sam podatnik i to całym swoim majątkiem. Jeśli jednak jest w związku małżeńskim, za długi te odpowiadać może także współmałżonek.

Rozliczenie roczne: wyższy limit ulgi na jedno dziecko nie dla wszystkich małżonków

Obowiązujące od 1 stycznia 2022 r. przepisy zezwalają małżonkom na wspólne opodatkowanie swoich dochodów już za rok, w którym zawarli związek małżeński.

Wspólny PIT opłaca się przy różnicy dochodów

Małżonkowie skorzystają z podwójnej kwoty wolnej od podatku 60 tys. zł. Najwięcej zaoszczędzą ci, z których jeden zarabia dużo, a drugi nie pracuje.

Zmiana podatku w lipcu bez wspólnego zeznania z małżonkiem

Jeśli przedsiębiorca chce przejść z ryczałtu na skalę i rozliczyć się razem z małżonkiem albo dzieckiem, powinien zaczekać z decyzją do zakończenia roku.

Nowożeńcy mogą złożyć razem PIT nawet jeśli wzięli ślub w trakcie roku

Małżonkowie mają prawo do wspólnego opodatkowania także wtedy, gdy ślub wzięli w trakcie roku.