Tag: Wspólne Rozliczenie Małżonków

Powiązane

PIT

Chcesz się rozliczyć z małżonkiem? Musisz przerobić e-PIT od fiskusa

Skarbówka udostępniła podatnikom indywidualne zeznania. Można je zmienić na wspólne.

Fiskus może się upomnieć o zapłatę u męża lub żony

Za długi podatkowe odpowiada sam podatnik i to całym swoim majątkiem. Jeśli jednak jest w związku małżeńskim, za długi te odpowiadać może także współmałżonek.

Rozliczenie roczne: wyższy limit ulgi na jedno dziecko nie dla wszystkich małżonków

Obowiązujące od 1 stycznia 2022 r. przepisy zezwalają małżonkom na wspólne opodatkowanie swoich dochodów już za rok, w którym zawarli związek małżeński.

Wspólny PIT opłaca się przy różnicy dochodów

Małżonkowie skorzystają z podwójnej kwoty wolnej od podatku 60 tys. zł. Najwięcej zaoszczędzą ci, z których jeden zarabia dużo, a drugi nie pracuje.

Zmiana podatku w lipcu bez wspólnego zeznania z małżonkiem

Jeśli przedsiębiorca chce przejść z ryczałtu na skalę i rozliczyć się razem z małżonkiem albo dzieckiem, powinien zaczekać z decyzją do zakończenia roku.

Nowożeńcy mogą złożyć razem PIT nawet jeśli wzięli ślub w trakcie roku

Małżonkowie mają prawo do wspólnego opodatkowania także wtedy, gdy ślub wzięli w trakcie roku.

Przemysław Wojtasik: Fiskus zachęca do ślubów i prokreacji

Polski Ład daje podatkowe korzyści młodym małżeństwom oraz rodzicom
z czwórką dzieci. A skarbówka reklamuje: warunki nowych ulg można spełnić
nawet 31 grudnia.

Rodziny liczą, ile stracą na Polskim Ładzie

Mniej w portfelach będą mieć samotni rodzice. Rozliczający się razem małżonkowie muszą uważać.

Polski Ład: Wspólne rozliczenie nie zawsze się opłaca

Osobom mającym dochody podobnej wysokości indywidualne zeznanie podatkowe może dać więcej korzyści niż złożone razem z małżonkiem.

Wspólny PIT małżonków pomoże zaoszczędzić

Małżonkowie będą mogli razem skorzystać z ulgi dla klasy średniej, nawet gdy indywidualnie nie mieszczą się w limicie.