Firma na minusie nie skorzysta z ulgi podatkowej

Spółki nie płacą CIT od umorzonej subwencji z tarczy finansowej. Chyba że mają stratę – wtedy preferencji nie będzie.

Publikacja: 28.03.2023 07:58

Firma na minusie nie skorzysta z ulgi podatkowej

Foto: Adobe Stock

Jak rozliczyć w zeznaniu rocznym kwoty umorzonych subwencji z Polskiego Funduszu Rozwoju? Zależy od tego, czy jesteśmy na PIT czy CIT. I czy mamy dochód czy stratę.

– Teoretycznie rozliczenie umorzeń powinno wyglądać identycznie we wszystkich biznesach. W praktyce wyszło jednak inaczej, a część spółek, które są na CIT i w roku umorzenia wykazały stratę, jest ewidentnie poszkodowana – mówi Piotr Zaremba, doradca podatkowy, menedżer w kancelarii Paczuski Taudul.

Zaniechanie poboru

Przypomnijmy, że subwencje z Polskiego Funduszu Rozwoju przyznawane były firmom na utrzymanie biznesu w czasie epidemii koronawirusa. Część z nich została umorzona. Z informacji przesłanych „Rzeczpospolitej” przez Polski Fundusz Rozwoju wynika, że z subwencji z tarczy finansowej 1.0 umorzono łącznie 37 mld zł. Z tarczy finansowej 2.0 prawie 6,5 mld zł.

Czytaj więcej

Tarcza antykryzysowa: Bez PIT i CIT od dochodów z umorzonych subwencji PFR. Rozporządzenie MF podpisane

Z ustaw o PIT i o CIT wynika, że umorzone kwoty są firmowym przychodem. I powinny być opodatkowane. Ale nie są, bo minister finansów wydał rozporządzenie o zaniechaniu poboru podatku. Ma zastosowanie do przychodów uzyskanych od 1 czerwca 2021 r. do 31 grudnia 2023 r.

Skoro więc firmy nie muszą płacić podatku, to czy powinny wykazywać w ogóle umorzone subwencje w zeznaniu rocznym? Przedsiębiorcy, którzy są na PIT, nie mają tego obowiązku (o tym, że nie muszą wykazywać przychodu, od którego zaniechano poboru podatku, pisaliśmy już w „Rzeczpospolitej” z 11 lutego 2022 r., na podstawie informacji Ministerstwa Finansów).

– Tak wynika z konstrukcji zeznania rocznego i załączników oraz wyjaśnień określających zasady ich wypełniania. Inaczej jest jednak w spółkach, które płacą CIT (przede wszystkim komandytowych, z o.o. i akcyjnych). One muszą wykazać przychód z umorzonej subwencji w zeznaniu – mówi Piotr Zaremba.

Fiskus nie ma co do tego wątpliwości. Przychód z umorzenia każe wpisywać w części D.1, w poz. 53 zeznania CIT-8. Zostanie on uwzględniony przy obliczaniu dochodu i podatku. Ostatecznie podatek zostanie jednak odpowiednio pomniejszony (o część przypadającą na umorzoną subwencję). W ten sposób firma skorzysta z zaniechania (aby wykorzystać ulgę, musi wypełnić odpowiednie pozycje w załączniku CIT-8/O).

Co więc jest problemem, skoro podatku od przychodu z umorzenia i tak nie będzie? Otóż z ulgi nie skorzystają spółki, które odnotowały stratę. Im nie wychodzi CIT do zapłaty, nie mają więc czego zaniechać. Przychód z umorzenia ma jednak wpływ na rozliczenie w następnych latach. Pomniejsza bowiem stratę, którą można w kolejnych latach odliczyć od dochodu. A to wpłynie na przyszły podatek.

– Skoro strata do odliczenia będzie mniejsza, spółkom w następnych latach wyjdzie wyższy dochód i zapłacą większy podatek – podkreśla Piotr Zaremba.

Najlepiej mieć dochód

Takie wnioski można też wyciągnąć z interpretacji. Jeśli spółka ponosi stratę, umorzona część subwencji jest wykazywana w przychodach podatkowych i wpływa na jej wysokość – podkreśla skarbówka.

– Wychodzi więc na to, że na rozporządzeniu ministra finansów w sprawie zaniechania poboru podatku najwięcej korzystają firmy, które mimo epidemii miały dochody. Spółkom płacącym CIT, które są na minusie, nic to rozporządzenie nie daje. A przecież państwo miało wesprzeć przede wszystkim te firmy, które w czasie epidemii były najbardziej poszkodowane – podsumowuje Piotr Zaremba.

Ustawodawca ma swobodę

Wszyscy są równi wobec prawa, dlatego z profitów wynikających z rozporządzenia w sprawie zaniechania poboru podatku powinny też korzystać spółki, które mają stratę. Nie mogą ponosić negatywnych konsekwencji niedopatrzeń systemowych. Tak argumentują podatnicy we wnioskach o indywidualne interpretacje.

Fiskus się jednak tym nie przejmuje. Podkreśla, że skoro w roku, w którym dochodzi do umorzenia subwencji z Polskiego Funduszu Rozwoju, nie zostanie wykazany podatek do zapłaty, to nie ma możliwości skorzystania z jego zaniechania. Przepisy nie pozwalają też przenieść ulgi na następne lata.

Skarbówka przypomina również, że wszelkie preferencje są odstępstwem od zasady powszechności opodatkowania. Powinny więc być interpretowane w sposób ścisły. Nie ma możliwości stosowania wykładni rozszerzającej. Natomiast ustawodawca ma swobodę w kształtowaniu polityki podatkowej, co pociąga za sobą określone konsekwencje (interpretacja dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej nr 0111-KDIB1-2.4010.590.2022.1.DP).

Prawnicy
Jeden z najbardziej znanych prawników w Polsce odsunięty od zajęć ze studentami
Prawo dla Ciebie
Pokłosie afery Collegium Humanum? Będzie zaostrzenie przepisów o studiach podyplomowych
Spadki i darowizny
Ten testament wywołuje najwięcej sporów. Sąd Najwyższy wydał ważny wyrok
Samorząd
Krzyże w warszawskich urzędach zakazane. Sprawa trafi do prokuratury
Praca, Emerytury i renty
Czternasta emerytura - rząd proponuje termin
Materiał Promocyjny
Technologia na etacie. Jak zbudować efektywny HR i skutecznie zarządzać kapitałem ludzkim?