Zakładowa siłownia pozwala odreagować stres i pozytywnie wpływa na kondycję załogi. Ma to przełożenie na przychody pracodawcy. Dlatego wydatki na utrzymanie sali do ćwiczeń można zaliczyć do podatkowych kosztów. Takie są wnioski z interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 13 lutego 2023 r. (nr 0111-KDIB1-1.4010.777.2022.2.SG).

Wystąpiła o nią spółka działająca w branży informatycznej. Zajmuje się przede wszystkim rozwojem produktów marketingowych i reklamowych. Podkreśla, że zatrudniani przez nią programiści narażeni są na szereg niekorzystnych dla zdrowia czynników. Spędzają bowiem wiele godzin przed ekranami komputerów w niewygodnej pozycji. Powoduje to wady postawy oraz schorzenia kręgosłupa. Działaniom informatyków towarzyszy również wysoki poziom stresu związany z pracą pod presją czasu. Ma to niekorzystny wpływ na zdrowie fizyczne i psychiczne zatrudnionych osób. Powoduje spadek wydajności i kreatywności.