Rosnący rynek sprzedaży oprogramowania B2B oraz B2C stwarza niezrównane okazje do zarobku, tak dla dużych przedsiębiorstw, jak i indywidualnych profesjonalnych twórców. Z tego też powodu warto zapoznać się z zasadami opodatkowania VAT sprzedaży licencji oprogramowania, szczególnie że są one odmienna dla różnych podmiotów.

Dualizm opodatkowania