Tematyka cen transferowych jest zagadnieniem międzynarodowym, regionalnym, jak również lokalnym, z którym mierzą się podatnicy w różnych jurysdykcjach.

Problem standaryzacji