Justyna Kołodziejczyk

Dane sprawozdania finansowego w cenach transferowych

Aby rzetelnie i jasno wykazać swoją sytuację majątkową i finansową, podmiot musi przedstawić wszelkie dodatkowe dane w informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego.

Rodzaje obowiązków i terminy w cenach transferowych

W związku z wprowadzonymi zmianami w przepisach ustawy o PIT i CIT, za rok 2022 obowiązują już nowe, skrócone terminy na wypełnienie obowiązków dokumentacyjnych i sprawozdawczych w zakresie cen transferowych.

Profile krajów OECD mogą być przydatnym źródłem informacji

Podatnicy, będący częścią międzynarodowych grup podatkowych, mogą korzystać z dokumentów grupy. Niestety, z powodu różnic w obowiązkach cen transferowych w różnych państwach, ustalenie możliwości wykorzystania globalnych dokumentów może być wyzwaniem. Z pomocą przychodzi zestawienie Transfer Pricing Country Profiles.

Określenie powiązań to skomplikowany proces

W celu weryfikacji obowiązków w zakresie cen transferowych w pierwszym kroku niezbędne jest ustalenie, czy podatnik jest powiązany z innymi podmiotami. Polskie regulacje w tym zakresie mogą się przy tym różnić od obowiązujących za granicą.

Czy pozostawienie zysku w spółce jawnej może podlegać PCC

Brak jednoznacznego postanowienia wspólników co do tytułu pozostawienia zysków w spółce nie wyklucza opodatkowania tej czynności podatkiem od czynności cywilnoprawnych jako pożyczki bądź nieodpłatnego świadczenia.

W przypadku konwersji wierzytelność jest wkładem niepieniężnym

Z tytułu konwersji wierzytelności kredytowych na kapitał zakładowy dłużnika po stronie banku powstaje przychód w wysokości wartości wkładu określonej w statucie lub umowie spółki.