Pracujemy nad rozporządzeniem przesuwającym o trzy miesiące, czyli do 30 czerwca br., termin składania CIT-8 za 2022 r. – poinformowało Ministerstwo Finansów w komunikacie na swojej stronie internetowej. Spółki kapitałowe będą także miały trzy miesiące więcej na zapłatę wykazanego w zeznaniu podatku.

Resort finansów przypomina też, że do końca marca należy sporządzić sprawozdanie finansowe za zeszły rok. Terminy są następujące:

- 31 marca 2023 r. – sporządzenie sprawozdania finansowego,

- 30 czerwca 2023 r. – zatwierdzenie sprawozdania finansowego,

- 15 lipca 2023 r. – złożenie sprawozdania finansowego we właściwym rejestrze sądowym.

Obowiązkami sprawozdawczymi objęte są wszystkie jednostki stosujące ustawę o rachunkowości, czyli:

- jednostki sektora prywatnego,

- organizacje non-profit,

- jednostki sektora finansów publicznych.

Czytaj więcej

CIT-8 na razie bez przedłużenia