Gdy się ma wadę wzroku, trzeba nosić okulary bez względu na to, czy się prowadzi firmę, czy też nie. Tak odpowiedziała skarbówka przedsiębiorcy, który chciał rozliczyć wsparcie dla swoich oczu w podatkowych kosztach.

O interpretację wystąpił prowadzący firmę doradca podatkowy. Zajmuje się rozliczeniami klientów, sporządzaniem opinii oraz pism procesowych. Podkreśla, że jego działalność wymaga wielogodzinnej pracy przy komputerze, zapoznawania się z aktami spraw, przepisami, orzecznictwem. Pogorszył mu się od tego wzrok, dlatego planuje zakup okularów korekcyjnych (zalecił mu je także lekarz).

Czytaj więcej

Dentysta nie odliczy specjalistycznych okularów - interpretacja podatkowa

Czy wydatek na okulary można rozliczyć w podatkowych kosztach? Przedsiębiorca twierdzi, że tak. Argumentuje, że musi zadbać o wzrok, aby dalej zarabiać na życie. Używanie okularów do pracy przy komputerze pozwoli na jej zintensyfikowanie. Nie będzie musiał robić dłuższych przerw na regenerację wzroku, dzięki czemu zrealizuje więcej zleceń i uzyska wyższe przychody.

Zdaniem doradcy okulary zabezpieczają jego źródło przychodów. Bez nich może utracić zlecenia. Podkreśla, że gdyby nie musiał ciągle czytać i pisać na komputerze, okulary nie byłyby mu potrzebne. Zapewnia, że będzie wykorzystywać je tylko do działalności, gdyż „stan wzroku pozwala mu na swobodne funkcjonowanie w pozostałych aspektach życia bez okularów”.

Fiskus okazał się nieczuły na te argumenty. Jego zdaniem okulary służą przede wszystkim do ochrony zdrowia. Kupuje się je po to, aby skorygować wadę wzroku. Niezależnie od tego, czy prowadzimy działalność.

Reasumując, wydatek na okulary nie ma wpływu na przychody z firmy. Nie można go więc rozliczyć w kosztach.

Numer interpretacji: 0115-KDIT3. 4011.920.2022.1.AD