Coroczna wysyłka deklaracji z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych rozpoczyna się najczęściej w drugiej połowie stycznia  i trwa do końca lutego.  W zależności od rodzaju pobranych świadczeń, adresaci otrzymają PIT-40A, PIT-11A lub PIT-11.

Czytaj więcej

Polski Ład 2.0: ulgi w PIT obejmują też zasiłki macierzyńskie

PIT-40A otrzymają osoby, które pobierały w 2022 r. emeryturę lub rentę, świadczenie lub zasiłek przedemerytalny, nauczycielskie świadczenie kompensacyjne lub rentę socjalną.

PIT-11A otrzymają osoby, które pobierały inne świadczenia niż wymienione wyżej m.in.: zasiłki chorobowe oraz macierzyńskie. Dostaną go także osoby, które w momencie rozliczania podatku nie są już świadczeniobiorcami ZUS oraz  osoby, które nie pobierały świadczeń do końca roku podatkowego. PIT-11A trafi także do świadczeniobiorców, którzy złożyli w ZUS oświadczenie o zamiarze wspólnego rozliczania dochodów z małżonkiem lub dziećmi albo też złożyli wniosek o obliczanie i pobieranie zaliczki na podatek według wyższej skali podatkowej lub wniosek o niesporządzaniu rocznego obliczenia podatku na PIT-40A.

PIT-11 otrzymają osoby, które pobrały w ubiegłym roku świadczenie należne po osobie zmarłej lub alimenty potrącone ze świadczenia wypłacanego przez ZUS dla osób alimentowanych na podstawie wyroku sądu lub ugody.

Jak zaznaczył rzecznik Żebrowski, ZUS nie rozlicza świadczeniobiorców z nadpłatą podatku. Takie osoby otrzymają PIT 11A, a zwrot nadpłaty urząd skarbowy przeleje na konto podatnika w ciągu 45 dni od dnia złożenia zeznania podatkowego. Jeśli oprócz świadczeń z ZUS podatnik nie otrzymywał innych dochodów i nie korzysta z odliczeń, to nie musi składać zeznania podatkowego PIT-37 lub PIT-36.

Ale emeryci i renciści, którzy chcą skorzystać z odliczeń od dochodu lub od podatku, powinni samodzielnie wypełnić zeznania podatkowe PIT-37 lub PIT-36 i złożyć je w urzędzie skarbowym do 30 kwietnia.

- Emeryci i renciści, którzy chcą przekazać 1 proc. podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Jeżeli jest to ta sama organizacja, co w roku ubiegłym, świadczeniobiorca nie musi składać żadnej dodatkowej dokumentacji w urzędzie skarbowym. Jeżeli jest to inna organizacja, należy wówczas złożyć w urzędzie skarbowym druk PIT-OP - informuje ZUS.

Dostęp do deklaracji PIT za 2022 r. (z opcją wydruku) świadczeniobiorcy mają także na swoim profilu na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.