Jeden z niewielu aktów prawnych, który należy ocenić pozytywnie to uchwalona przez Sejm 14 grudnia 2022 r. ustawa o fundacji rodzinnej, która pozwala budować przedsiębiorstwo rodzinne na pokolenia. Jak się wydaje, powinna ona zacząć obowiązywać pod koniec pierwszego półrocza 2023 roku, ale przygotowania do jej stosowania powinniśmy rozpocząć już teraz, o czym szerzej poniżej.

Ministerstwo Rozwoju i Technologii prowadziło konsultacje ze środowiskami firm rodzinnych przez kilka lat. Jednak ostatni, o dziwo bardzo przyjazny projekt, już takiej konsultacji nie został poddany. W trakcie całego procesu konsultacyjnego podnosiliśmy dwa zasadnicze warunki dla zapewnienia jej atrakcyjności. Po pierwsze, wyłączenie lub znaczące ograniczenie prawa do zachowku. Po drugie, wprowadzenie jasnych zasad neutralności podatkowej zakładania i funkcjonowania fundacji rodzinnej (zob. „Dlaczego w Polsce potrzebne są fundacje rodzinne”, „Rzeczpospolita” z 2 lipca 2020 r.). Obydwa wydają się spełnione.