OPP stracą na nowym Polskim Ładzie. Tak rząd chce im wyrównać

Rząd zastanawia się, jak wyrównać organizacjom pożytku publicznego spadek wpływów z darowizn z 1 proc. PIT po wejściu w życie nowelizacji naprawiającej tzw. Polski Ład. Zapowiada szerokie konsultacje z organizacjami pozarządowymi.

Jacek Trela: Społeczeństwo obywatelskie pod kontrolą

Propozycje podziału na źródła finansowania organizacji pozarządowych nawiązują do wzorów Rosji i Węgier.

NGO ujawnią swoje finanse

Aktywistom unikającym nowego obowiązku będą grozić grzywny, a nawet więzienie do dwóch lat.

Dom dla matki to nie tylko schronienie

W domu dla samotnych matek nie będzie limitu mieszkańców.

Inwestycje, które trafiają w lokalne potrzeby

Działające na obszarze Podlasia stowarzyszenia ogłosiły kilka konkursów. Środki posłużą sfinansowaniu niedużych, ale ważnych dla mieszkańców inwestycji. Poszukiwani są wykonawcy projektów.

Jaka pozycja stowarzyszenia zwykłego przed sądem administracyjnym

Stowarzyszenia zwykłe zaliczają się do organizacji społecznych, które mogą występować przed sądami administracyjnymi. Praktyka włączania się takiego podmiotu do procesu może okazać się problematyczna.

Jak to jest, gdy fundacja prowadzi biznes

Warto odpowiedzieć na pytanie, czy działalność podjęta przez fundację może zostać uznana za gospodarczą i tym samym czy należy ją ujawnić w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego?

Jak to jest z fundacjami i stowarzyszeniami

Identyfikacja beneficjenta rzeczywistego może niekiedy okazać się skomplikowanym procesem. Warto się do niej przygotować.

Zgłaszanie do rejestru elementem przeciwdziałania praniu pieniędzy

Identyfikacja beneficjenta rzeczywistego może niekiedy okazać się skomplikowanym procesem. Warto się do niej przygotować.

Fundacje: sukcesja i możliwości zmiany fundatora

Fundacje są coraz częściej wykorzystywaną formą organizacyjno-prawną prowadzonej działalności. Przede wszystkim to organizacje społeczne chętnie wybierają fundację jako podmiot, który jest podstawą ich działań.

Księgowość organizacji non-profit

Fundacje i stowarzyszenia prowadzące działalność gospodarczą muszą ją we właściwy sposób zaewidencjonować w księgach rachunkowych.

Fundacje też mają prawo do wsparcia po spadku przychodu z działalności - wyrok WSA

Choć działalność gospodarcza dla organizacji non profit to tylko poboczna aktywność, nie można im odmawiać wsparcia jak dla biznesu.

Fundacja rodzinna nie zaszkodzi organizacjom charytatywnym

Od ponad trzech lat trwają prace nad wprowadzeniem do polskiego systemu prawnego narzędzia, które w końcu pozwoli polskim przedsiębiorcom na bezpieczne przekazywanie biznesu w ręce następnego pokolenia, z wyeliminowaniem ryzyka konfliktów około-spadkowych czy niekontrolowanego podziału firmy rodzinnej na skutek dziedziczenia. Tym narzędziem ma być fundacja.

Fundusz czy fundacja, czyli dlaczego nazwa ma znaczenie

Jeśli dojdzie do ujednolicenia nazewnictwa, może się zdarzyć, że instytucje pożytku publicznego zaczną być mylone z podmiotami o celu biznesowym.

Ustawa o fundacji rodzinnej potrzebna, ale jej projekt wymaga zmian

Przepisy w zaproponowanym brzmieniu mogą tworzyć bariery podatkowe utrudniające funkcjonowanie fundacji rodzinnej. To może skłonić osoby planujące sukcesję majątku do wyboru innych rozwiązań, jak choćby fundacje prywatne w zagranicznych jurysdykcjach.

Crowdfunding - nowe regulacje unijne i krajowe w 2021 roku

Obecnie największą popularnością w Polsce cieszy się crowdfunding donacyjny. Jak będzie, gdy w życie wejdą nowe regulacje unijne i krajowe?

Proces ws. fundacji Lux Veritatis. Ojciec Rydzyk stawił się w sądzie

Nie ruszył proces karny w sprawie nieujawnienia informacji publicznej przez fundację Lux Veritatis zarządzaną przez redemptorystów. Chodzi o dane na temat dotacji od rządu i innych publicznych instytucji. Jak informuje TVN24, ojciec Tadeusz Rydzyk stawił się w Sądzie Rejonowym w Toruniu, gdzie miało być przeprowadzone jego przesłuchanie w formie wideokonferencji. Rozprawa została jednak odroczona z powodów formalnych bez wyznaczenia nowego terminu.