Od wsparcia dla nadziei olimpijskich trzeba odprowadzić składki ZUS

Młodzi sportowcy świadczą usługi charakterystyczne dla umów cywilnoprawnych i dlatego konieczne jest uiszczenie należności do ZUS.

Publikacja: 09.10.2023 07:24

Od wsparcia dla nadziei olimpijskich trzeba odprowadzić składki ZUS

Foto: Adobe Stock

Fundacja zamierza umożliwić młodym sportowcom start w igrzyskach olimpijskich. W związku z tym został stworzony program, który ma na celu przyznanie dotacji takim ludziom. Wsparcie finansowe ma pomóc w zakwalifikowaniu się do igrzysk. Fundacja będzie oceniać składane wnioski i ustalać indywidualnie wysokość dotacji dla każdej osoby. Otrzymane środki sportowiec będzie mógł przeznaczyć m.in. na zakup niezbędnego sprzętu i odzieży, wynagrodzenie dla trenerów, opłaty związane z wynajmem obiektów treningowych oraz za zgrupowania szkoleniowe. Co młodzi ludzie mają zrobić w zamian? Informować m.in. na swoich profilach w mediach społecznościowych o udzielanym wsparciu.

Fundacja wskazuje, że pomiędzy nią a sportowcami nie będzie nawiązywany żaden stosunek pracy ani cywilnoprawny. Dotacja będzie służyć rozwojowi sportowemu określonej grupy ludzi, niezwiązanemu z aspektami zatrudnienia.

Chciała w związku z tym wiedzieć, czy od wypłacanych dotacji należy odprowadzić należności do ZUS. W swoim stanowisku uznała, że nie. Jak bowiem podkreśliła, nie jest płatnikiem składek, o którym mowa w ustawie o systemie ubezpieczeń (DzU z 2023 r., poz. 1230). Co prawda w art. 4 ust. 2 lit. n jest nim podmiot wypłacający stypendium sportowe, jednak zgodnie z ustawą o sporcie (DzU z 2023 r., poz. 2048) może być ono wypłacane tylko przez klub, jednostkę samorządu terytorialnego oraz ministra. A fundacja nie jest żadnym z tych podmiotów. A co za tym idzie, w opisanym przypadku sportowcy nie są beneficjentami stypendium sportowego. W efekcie składek odprowadzać nie trzeba.

ZUS uznał inaczej. Stwierdził, że sportowcy mają świadczyć na rzecz fundacji usługi charakterystyczne dla umów cywilnoprawnych tj. reklamowanie danego podmiotu w mediach społecznościowych. Zastosowanie znajdzie art. 6 ust.  1 pkt 4 ustawy systemowej, zgodnie z którym obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy dotyczące zlecenia. W efekcie składki od dotacji się należą.

Podstawa prawna: decyzja ZUS oddział w Lublinie (DI/200000/43/777/2023)

Czytaj więcej

Stypendia sportowe bez ZUS - wyrok Sądu Najwyższego

Fundacja zamierza umożliwić młodym sportowcom start w igrzyskach olimpijskich. W związku z tym został stworzony program, który ma na celu przyznanie dotacji takim ludziom. Wsparcie finansowe ma pomóc w zakwalifikowaniu się do igrzysk. Fundacja będzie oceniać składane wnioski i ustalać indywidualnie wysokość dotacji dla każdej osoby. Otrzymane środki sportowiec będzie mógł przeznaczyć m.in. na zakup niezbędnego sprzętu i odzieży, wynagrodzenie dla trenerów, opłaty związane z wynajmem obiektów treningowych oraz za zgrupowania szkoleniowe. Co młodzi ludzie mają zrobić w zamian? Informować m.in. na swoich profilach w mediach społecznościowych o udzielanym wsparciu.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Praca, Emerytury i renty
Rząd ma problem z emeryturami. Trybunał wymusił kosztowne zmiany
Prawo dla Ciebie
Amerykański prawnik o zakazie krzyży: Trzaskowski nie rozumie czym jest neutralność
Sądy i trybunały
SN dopuszcza piętrowe wyłączenia sędziów
Spadki i darowizny
Wzięła darowiznę i poszła swoją drogą. SN rozstrzygnął spór babci z wnuczką
Sądy i trybunały
Problem prokuratury SN rozstrzygnie we wrześniu. Chodzi o Dariusza Barskiego
Materiał Promocyjny
Czym charakteryzuje się rola polskich banków na tle innych krajów regionu CEE?