Od wsparcia dla nadziei olimpijskich trzeba odprowadzić składki ZUS

Młodzi sportowcy świadczą usługi charakterystyczne dla umów cywilnoprawnych i dlatego konieczne jest uiszczenie należności do ZUS.

Publikacja: 09.10.2023 07:24

Od wsparcia dla nadziei olimpijskich trzeba odprowadzić składki ZUS

Foto: Adobe Stock

Fundacja zamierza umożliwić młodym sportowcom start w igrzyskach olimpijskich. W związku z tym został stworzony program, który ma na celu przyznanie dotacji takim ludziom. Wsparcie finansowe ma pomóc w zakwalifikowaniu się do igrzysk. Fundacja będzie oceniać składane wnioski i ustalać indywidualnie wysokość dotacji dla każdej osoby. Otrzymane środki sportowiec będzie mógł przeznaczyć m.in. na zakup niezbędnego sprzętu i odzieży, wynagrodzenie dla trenerów, opłaty związane z wynajmem obiektów treningowych oraz za zgrupowania szkoleniowe. Co młodzi ludzie mają zrobić w zamian? Informować m.in. na swoich profilach w mediach społecznościowych o udzielanym wsparciu.

Fundacja wskazuje, że pomiędzy nią a sportowcami nie będzie nawiązywany żaden stosunek pracy ani cywilnoprawny. Dotacja będzie służyć rozwojowi sportowemu określonej grupy ludzi, niezwiązanemu z aspektami zatrudnienia.

Chciała w związku z tym wiedzieć, czy od wypłacanych dotacji należy odprowadzić należności do ZUS. W swoim stanowisku uznała, że nie. Jak bowiem podkreśliła, nie jest płatnikiem składek, o którym mowa w ustawie o systemie ubezpieczeń (DzU z 2023 r., poz. 1230). Co prawda w art. 4 ust. 2 lit. n jest nim podmiot wypłacający stypendium sportowe, jednak zgodnie z ustawą o sporcie (DzU z 2023 r., poz. 2048) może być ono wypłacane tylko przez klub, jednostkę samorządu terytorialnego oraz ministra. A fundacja nie jest żadnym z tych podmiotów. A co za tym idzie, w opisanym przypadku sportowcy nie są beneficjentami stypendium sportowego. W efekcie składek odprowadzać nie trzeba.

ZUS uznał inaczej. Stwierdził, że sportowcy mają świadczyć na rzecz fundacji usługi charakterystyczne dla umów cywilnoprawnych tj. reklamowanie danego podmiotu w mediach społecznościowych. Zastosowanie znajdzie art. 6 ust.  1 pkt 4 ustawy systemowej, zgodnie z którym obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy dotyczące zlecenia. W efekcie składki od dotacji się należą.

Podstawa prawna: decyzja ZUS oddział w Lublinie (DI/200000/43/777/2023)

Czytaj więcej

Stypendia sportowe bez ZUS - wyrok Sądu Najwyższego

Fundacja zamierza umożliwić młodym sportowcom start w igrzyskach olimpijskich. W związku z tym został stworzony program, który ma na celu przyznanie dotacji takim ludziom. Wsparcie finansowe ma pomóc w zakwalifikowaniu się do igrzysk. Fundacja będzie oceniać składane wnioski i ustalać indywidualnie wysokość dotacji dla każdej osoby. Otrzymane środki sportowiec będzie mógł przeznaczyć m.in. na zakup niezbędnego sprzętu i odzieży, wynagrodzenie dla trenerów, opłaty związane z wynajmem obiektów treningowych oraz za zgrupowania szkoleniowe. Co młodzi ludzie mają zrobić w zamian? Informować m.in. na swoich profilach w mediach społecznościowych o udzielanym wsparciu.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Prawo dla Ciebie
Koniec abonamentu RTV. Ma go zastąpić opłata w wysokości 8-9 zł miesięcznie
Materiał Promocyjny
Finansowanie projektów związanych z odnawialnymi źródłami energii
Prawo pracy
Urlop na żądanie nie przechodzi na nowy rok
Nieruchomości
Zakaz pieców gazowych, obowiązkowa fotowoltaika. W Brukseli podano daty
Zdrowie
Ostrzeżenie przed popularnymi lekami na katar. "Nie stosować"
Prawo karne
Prezydent Andrzej Duda ułaskawił prawicowego publicystę
Materiał Promocyjny
Jak odróżnić nastoletni bunt od depresji. Poradnik dla nauczycieli