Obligatoryjne e-fakturowanie obejmie transakcje podlegające VAT w Polsce. Zarówno dokonywane między przedsiębiorcami, jak i sprzedaż konsumencką oraz na rzecz organów publicznych. Dla podmiotów, które nie posiadają siedziby w Polsce, a także nabywców produktów od rolników ryczałtowych, KSeF będzie fakultatywny.

Z projektu wynika, że za fakturę nie uznamy już paragonu z NIP do 450 zł. Kolejna zmiana: zostanie wycofana (od 2025 r.) możliwość wystawiania faktur przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Etap legislacyjny: konsultacje publiczne

Czytaj więcej

Obowiązkowe e-faktury w 2024 r. Polska ma zgodę Rady UE