Taką możliwość potwierdziła Izba Skarbowa w Katowicach.

O wyjaśnienia zwróciła się spółka z o.o. produkująca opakowania z tworzyw sztucznych. Firma działa w grupie kapitałowej, w której była też półka akcyjna o podobnym profilu. Obie mają swoje zaplecze i zatrudniają handlowców. Ich właściciele zdecydowali się je połączyć. Z biznesowych powodów, tj. ze względu na rozpoznawalność jednej z firm, podmiotem przejmującym zostanie spółka z o.o., która przejmie cały majątek spółki akcyjnej. Spółka z o.o. za 2015 r. wykazała stratę. A zgodnie z ustawą o CIT może przez kolejnych pięć lat obniżać podstawę opodatkowania o wysokość straty, przestrzegając limitu maksymalnego rozliczenia połowy straty w jednym roku. Spółka przejmowana zaś wykazywała dochód. Przejmująca zapytała izbę, czy będzie mogła w przyszłości rozliczyć stratę za 2015 r. Z ordynacji podatkowej wynika, że w przypadku łączenia spółek powstała spółka jest następcą przejmowanej. Jednocześnie przepisy o podatkowym następstwie stosuje się w zakresie, w jakim inne ustawy ich nie modyfikują. Taką ustawą jest ustawa o CIT, która zasadniczo wyklucza m.in. uwzględnienie przy określeniu podstawy opodatkowania strat przedsiębiorców łączonych i przejmowanych.

Stanowi też, że przy ustalaniu wysokości straty nie uwzględnia się m.in. straty przedsiębiorców łączonych i przejmowanych. Spółka przejmująca argumentowała więc, że nie mogłaby rozliczyć straty poniesionej w przeszłości przez spółkę akcyjną ani swojej bieżącej straty powiększyć o bieżącą stratę przejmowanej. Nie ma zaś powodu, by wykluczyć możliwość rozliczenia własnych strat w przyszłości.

Innymi słowy, gdyby spółka dochodowa przejęła spółkę ze stratą, ta by przepadła. Skoro to spółka dochodowa jest przejmowana, stratę można rozliczyć. Z tym poglądem zgodziła się izba skarbowa.

– Możliwość uwzględnienia strat (...) przez jednostkę powstałą w wyniku przekształcenia została wyłączona zarówno przy ustalaniu własnej straty (w celu jej powiększenia), jak i przy ustaleniu własnego dochodu tej jednostki (w celu jego obniżenia). Z cytowanych przepisów nie wynika natomiast zakaz rozliczania przez spółkę przejmującą, po połączeniu spółek, strat poniesionych w latach poprzednich (tj. poprzedzających rok połączenia) przez nią samą. Zachowuje ona bowiem swój byt prawny po połączeniu – uzasadniła izba skarbowa.

numer interpretacji: 2461-IBPB-1-3.4510. 969.2016.1.MST

masz pytanie, wyślij e-mail do autora: m.maj@rp.pl