W czwartek w Sądzie Najwyższym zapadł wyrok bardzo korzystny dla firm transportowych, które od 2014 r. walczą z falą pozwów o ryczałty za noclegi w kabinie na zagranicznych trasach.

To pierwsze orzeczenie SN, jakie zapadło po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 24 listopada 2016 r., w którym roszczenia kierowców zostały uznane za bezpodstawne. Trybunał stwierdził, że w przypadku kierowców nie ma zastosowania rozporządzenie o podróżach służbowych stosowane do urzędników zatrudnionych w administracji. Na tej podstawie sądy powszechne w całej Polsce masowo oddalają roszczenia kierowców o wypłatę ryczałtów.

Część takich spraw została jednak już zakończona prawomocnymi wyrokami, i to jeszcze zanim zapadło orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego. Niektóre firmy transportowe musiały już wypłacić kierowcom wysokie, bo sięgające nawet 60 tys. zł, ryczałty.

Wyroki Trybunału działają na przyszłość...

Jedna z takich spraw trafiła do Sądu Najwyższego ze skargi kasacyjnej firmy transportowej ze Starachowic.

W czasie rozprawy adwokat Piotr Pająk, pełnomocnik kierowcy, który otrzymał już od firmy 29 tys. zł ryczałtu, dowodził, że wyrok TK nie powinien mieć wpływu na prawomocne rozstrzygnięcie w tej sprawie.

– Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z 17 grudnia 2009 r. zapadłą w sprawie o sygn. III PZP 2/09, wyroki Trybunału Konstytucyjnego tzw. zakresowe czy interpretacyjne nie mogą stanowić podstawy do wznowienia postępowania. Mogą być stosowane przez sądy tylko w przód. Nie ma więc podstaw do uchylenia prawomocnego już orzeczenia – tłumaczył adwokat kierowcy w czasie rozprawy.

...ale także wstecz

Sąd Najwyższy w wyroku z 9 marca 2017 r. był jednak innego zdania. Uchylił wyrok Sądu Okręgowego w Kielcach i odesłał sprawę do ponownego rozpoznania.

– Sprawa jest skomplikowana, także ze względu na fakt wydania przez Trybunał Konstytucyjny wyroku w sprawie o sygn. K 11/15 – uzasadniał Krzysztof Staryk, sędzia SN. – Wyrok TK ma skutek na przyszłość, ale doszło w nim do uchylenia domniemania zgodności z konstytucją przepisów, na podstawie których wyrok wydał kielecki sąd. Zgodnie z przepisami obowiązującymi po wyroku TK kierowcy w transporcie międzynarodowym nadal mają prawo do diet za podróże służbowe, ale do określenia ich wysokości nie można stosować przepisów o podróżach służbowych w administracji – dodał.

Ważne stają się więc regulacje przyjęte w umowach o pracę czy przepisach wewnętrznych firm (regulaminach czy układach). – W tym przypadku taka regulacja była, bo kierowca dostawał 10 euro za każdy nocleg w kabinie. Sąd powinien wziąć to pod uwagę – dodał sędzia Staryk.

Sygn. akt: I PK 309/15