W myśl przepisu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT, przez pojęcie „zorganizowanej części przedsiębiorstwa" rozumie się organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Czytaj także: Kiedy transakcja zbycia składników majątkowych firmy jest wyłączona z opodatkowania