Paweł Terpiłowski

Pożyczka od zagranicznego pożyczkodawcy jest zwolniona z VAT

Polska spółka, która pożycza pieniądze od podmiotu z zagranicy, korzysta ze zwolnienia z VAT. Kwotę obrotu wpisuje w odpowiednich polach JPK dotyczących importu usług i nie wykazuje podatku należnego ani naliczonego.

Świadczenia niepieniężne a VAT: Dużo zależy od charakteru i od wartości

Polski Ład zmotywował wspólników spółek z o.o. do wykonywania powtarzających się świadczeń niepieniężnych na rzecz spółki. Ale uwaga, mogą one podlegać VAT.

Jak opodatkować przekazanie wspólnikom nieruchomości

Przekazanie nieruchomości przez spółkę osobową jej wspólnikom może w określonych przypadkach nie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Kiedy można i jak prawidłowo odliczyć podatek od towarów i usług

Przedsiębiorca powinien zadbać o to, aby do każdej zakupowej transakcji posiadać fakturę i w miarę możliwości na bieżąco rozliczać podatek z fiskusem.

Czy zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa trzeba opodatkować

Praktyka obrotu gospodarczego pokazuje, że zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa jest problematyczne dla przedsiębiorców w kontekście podatku od towarów i usług. Wynika to w dużej mierze z definicji zorganizowanej części przedsiębiorstwa, która bywa odmiennie interpretowana przez przedsiębiorców i organy podatkowe.

Kiedy rolnik zapłaci VAT jak deweloper

Im więcej rolnik podejmuje aktywnych działań w celu sprzedaży ziemi, tym większe ryzyko, że zostanie uznany przez organy podatkowe za przedsiębiorcę działającego na rynku nieruchomości.

Przerobienie towarów klienta – dostawa czy usługa

W sytuacji, której podatnik otrzymuje od klienta półprodukty lub surowce do stworzenia towaru, który następnie sprzedaje temu klientowi, musi ocenić własny nakład pracy oraz materiałów, aby ustalić czy dominującym elementem jego świadczenia jest dostawa towaru, czy też wyświadczenie usługi.

Spółki nieruchomościowe ofiarą sprawozdań o stosowanych terminach zapłaty w transakcjach handlowych

Do dnia 31 stycznia 2021 r. kierownicy określonych ustawowo podmiotów mają obowiązek przekazania Ministrowi Rozwoju sprawozdań o stosowanych przez te podmioty terminach zapłaty w transakcjach handlowych w 2020 r. Podmioty objęte tym obowiązkiem przygotowywały się do spełnienia obowiązku przez wiele miesięcy, tymczasem spółki nieruchomościowe znienacka zostały również objęte tym obowiązkiem, któremu mogą nie sprostać z uwagi na brak czasu.

Czy odstępne podlega opodatkowaniu VAT

Jeżeli zaniechanie określonych czynności za zapłatą odpowiedniej kwoty przynosi korzyść konkretnemu podmiotowi, to wówczas powinno być ono uznane za usługę, od której należy rozliczyć podatek od towarów i usług.

Brak rejestracji zbywcy nie wpływa na odliczenie VAT przez nabywcę

Zarejestrowanie się przedsiębiorcy dla celów podatku od towarów i usług jest czynnością techniczną, a więc nie jest bezwzględnie wymagane dla zaistnienia czynności opodatkowanej.