W środę Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną fiskusa, który spierał się ze spółdzielnią mieszkaniową o zwolnienia z CIT.

We wniosku o interpretację spółdzielnia wyjaśniła, że zamierza w zasobach mieszkaniowych wymienić instalację gazową. Obecnie służy ona w mieszkaniach do ogrzewania wody i przygotowywania posiłków.

Czytaj także: Ulga mieszkaniowa w PIT: jakie wydatki na remont pozwolą uniknąć podatku

Spółdzielnia tłumaczyła, że bloki są z lat 70. XX w., a remont wymuszają względy bezpieczeństwa. Nie ma możliwości kontroli pionów instalacji gazowej i wykonania zaleceń. Generalny remont starej instalacji to ogromna przebudowa. Musiałby być prowadzony także w łazienkach i kuchniach lokatorów, powodując zniszczenia i konieczność kosztownych remontów. Ze względów ekonomicznych lepsza jest wymiana instalacji i urządzeń na elektryczne. Spółdzielnia zapytała, czy sfinansowanie wydatków z tym związanych ze środków funduszu remontowego powoduje utratę zwolnienia z art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o CIT.

Fiskus odpowiedział, że spółdzielnia nie straci przywileju, ale tylko gdy chodzi o wymianę samej instalacji. Zanegował zwolnienie dla refundacji kosztów wymiany kuchenek i piecyków. W ocenie urzędników takie wydatkowanie dochodów z funduszu remontowego w rzeczywistości jest refinansowaniem (refundacją) wydatków poszczególnych lokatorów, a nie wydatkiem poniesionym na utrzymanie zasobów mieszkaniowych przez samą spółdzielnię.

Spółdzielnia zaskarżyła interpretację i wygrała. Najpierw rację przyznał jej Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach. Zauważył, że wszelkie instalacje zaopatrujące mieszkania w media są niezbędne do prawidłowego z nich korzystania. Dotychczasowa instalacja ma wady i usunięcie jej mieści się w pojęciu „utrzymanie zasobów mieszkaniowych".

To stanowisko potwierdził NSA. Jak tłumaczył sędzia NSA Antoni Hanusz, sporne wydatki nie mają charakteru konsumpcyjnego. Dotyczą wymiany instalacji jako całości, i to ze względów bezpieczeństwa. Spółdzielnia działała w celu zabezpieczenia zbiorowych interesów mieszkańców. NSA nie przekonał też argument o refundacji. Jego zdaniem gdyby uznać, że refinansowanie wyłącza zwolnienie, w sytuacji gdy wydatki zostały poniesione z funduszu remontowego, stanowiłoby to zaprzeczenie jego istoty. Wyrok jest prawomocny.

Sygnatura akt: II FSK 3029/16