Raportowanie CbC: konsekwencje finansowe, a nawet wytypowanie do kontroli

Na jednostki, które nie wywiążą się z obowiązków związanych z raportowaniem CbC w Polsce, czekają sankcje.

Publikacja: 23.10.2017 02:00

Raportowanie CbC: konsekwencje finansowe, a nawet wytypowanie do kontroli

Foto: 123RF

Zgodnie z ustawą, jednostki wchodzące w skład grup podmiotów, które nie dopełnią obowiązku przekazania samego raportu CbC, jak również obowiązku przekazania powiadomienia dotyczącego tego raportu, mogą podlegać karze pieniężnej w maksymalnej wysokości 1 miliona złotych. Sankcje związane z omawianym raportowaniem przewidziano także w kodeksie karnym skarbowym. Zgodnie z nim, za złożenie nieprawdziwej informacji dla celów raportowania CbC grozi kara grzywny do 240 stawek dziennych (maksymalnie: 6,4 miliona złotych).

Nie można zapomnieć także o potencjalnych konsekwencjach innego rodzaju. Raportowanie CbC jest bowiem kolejnym instrumentem mającym przyczynić się do większej transparentności działań wielonarodowych grup kapitałowych, ale także następnym narzędziem w rękach władz podatkowych, które ułatwi typowanie grup lub podmiotów do ewentualnych kontroli podatkowych. O ile jednak – zgodnie z zaleceniami OECD – raport CbC sam w sobie nie powinien być uzasadnieniem przeprowadzenia szacowania dochodu przez organy skarbowe, o tyle informacje w nim zaprezentowane (a już tym bardziej odmowa ich przekazania) mogą być czynnikiem ułatwiającym podjęcie decyzji o bliższym przyjrzeniu się działalności danej grupy podmiotów.

A zatem, zarówno grupy kapitałowe, których centrale zlokalizowane są w Polsce, jak i lokalni członkowie wielonarodowych przedsiębiorstw powinni sprawdzić, czy są gotowi na sprostanie nowym obowiązkom.

—Monika Palmowska, jest partnerem w zespole ds. cen transferowych w KPMG w Polsce

—Mateusz Barandziak, jest ekspertem podatkowym w zespole ds. cen transferowych w KPMG w Polsce

podstawa prawna: dyrektywa Rady 2011/16/UE z 15 lutego 2011 r. w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania (DzUrz UE L 64 z 11 marca 2011 r., str. 1 ze zm.)

podstawa prawna: ustawa z 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (DzU z 2017 r. poz. 648)

Zgodnie z ustawą, jednostki wchodzące w skład grup podmiotów, które nie dopełnią obowiązku przekazania samego raportu CbC, jak również obowiązku przekazania powiadomienia dotyczącego tego raportu, mogą podlegać karze pieniężnej w maksymalnej wysokości 1 miliona złotych. Sankcje związane z omawianym raportowaniem przewidziano także w kodeksie karnym skarbowym. Zgodnie z nim, za złożenie nieprawdziwej informacji dla celów raportowania CbC grozi kara grzywny do 240 stawek dziennych (maksymalnie: 6,4 miliona złotych).

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Nieruchomości
Co można wybudować bez pozwolenia na własnej posesji? Garaż? A może oczko wodne?
Materiał Promocyjny
Naszą siłą jest różnorodność
Zawody prawnicze
Prokuratorzy zaniepokojeni poleceniem prokuratora krajowego ws. Andrija K.
Zawody prawnicze
Nieoczekiwana zmiana miejsc na podium rankingu kancelarii prawniczych
Prawo dla Ciebie
Trybunał: ustawa przyjęta bez Kamińskiego i Wąsika jest niezgodna z konstytucją
Akcje Specjalne
Dekarbonizacja gospodarki bez wodoru będzie bardzo trudna
Sądy i trybunały
Andrzej Duda powołał Mikołaja Pawlaka na sędziego
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w każdej branży