Monika Palmowska

ICAP – nowe remedium na spory podatkowe

W 2022 r. przeprowadzono 357 kontroli dotyczących cen transferowych, a łączna wartość dochodu doszacowanego w ich wyniku wyniosła ponad 1 mld zł. A gdyby móc zawczasu uniknąć chociaż części doszacowań, sporów i podwójnego opodatkowania? Nic prostszego, temu właśnie ma służyć program ICAP, stworzony z inicjatywy OECD.

Harmonizacja przepisów w zakresie cen transferowych – planowane zmiany

We wrześniu opublikowany został projekt dyrektywy Komisji Europejskiej w sprawie cen transferowych, będący częścią pakietu znanego jako Business in Europe: Framework for Income Taxation (BEFIT). W artykule omawiamy projekt dyrektywy w sprawie cen transferowych w kontekście polskich przepisów obecnie obowiązujących w tym zakresie.

Ceny transferowe: nowa interpretacja ogólna – nowe znaki zapytania

Minister finansów już od dłuższego czasu przyzwyczaja nas do tego, że jego kolejne wyjaśnienia przepisów powodują powstanie następnych wątpliwości. Podobnie jest z interpretacją wyjaśniającą rozumienie transakcji.

TP-R – nowy wymiar raportowania

Obowiązujące od 1 stycznia 2019 r. przepisy w zakresie cen transferowych nie tylko odświeżyły zakres dokumentacji podatkowej, wprowadziły obowiązek przygotowywania analiz danych porównawczych do transakcji przekraczających określone progi, ale również wprowadziły całkowicie nowe deklaracje.

Zostało niewiele czasu na uratowanie kosztów za lata 2018-2019

Złożenie wniosku o wydanie uprzedniego porozumienia cenowego do końca grudnia może pozwolić na uniknięcie ograniczeń związanych z rozliczeniem wydatków na usługi niematerialne poniesionych w roku bieżącym i poprzednim.

CbC: raportowanie według krajów nie tylko dla największych podmiotów

Z końcem 2017 r. Szef KAS powinien otrzymać pierwsze raporty Country–by–Country. Już do 31 października wiele polskich jednostek wchodzących w skład międzynarodowych grup kapitałowych musi go jednak powiadomić o tym, że złoży raport.

Raportowanie CbC: konsekwencje finansowe, a nawet wytypowanie do kontroli

Na jednostki, które nie wywiążą się z obowiązków związanych z raportowaniem CbC w Polsce, czekają sankcje.

CIT: podatnicy wciąż bez wytycznych dla dokumentacji podatkowej

Wersja art. 9a ustawy o CIT obowiązująca od 1 stycznia zawiera ogólne reguły zawartości dokumentacji cen transferowych sporządzanej według nowych zasad. Szczegóły mają wynikać z rozporządzenia, nad którym prace się przedłużają.

Kontrola cen transferowych: jak się przygotować

Ceny transferowe stały się kluczową kwestią dla zarządzania ryzykiem podatkowym. Należy więc zrobić szczegółowy przegląd transakcji i zdarzeń gospodarczych z podmiotami powiązanymi co do ich zgodności z przepisami w tym zakresie.

Ceny transferowe w eksporcie

Polska od 2013 r. stała się eksporterem netto. Oznacza to, że jako kraj więcej towarów i usług eksportujemy, niż nabywamy z zagranicy.