Czy Covid-19 jest jedyną przeszkodą, z powodu której planowana na 25 marca, zapowiadana od wielu tygodni i oczekiwana przez dziesiątki tysięcy frankowiczów uchwała pełnej izby cywilnej Sądu Najwyższego zostaje przełożona na kwiecień?

Ja otrzymałem taką informację wraz z zarządzeniem pierwszej prezes Sądu Najwyższego. Wiem też, że prof. Małgorzata Manowska, trafiła do szpitala z powodu Covid-19 i więcej tego tematu nie drążyłem. Przyjąłem do wiadomości zmianę terminu posiedzenia.

Czytaj także: Na uchwałę czekają frankowicze i banki

Czy tzw. starzy sędziowie Sądu Najwyższego mają już pomysł na tę uchwałę? Jakieś poglądy przecież każdy z sędziów ma, dyskutujecie, wymieniacie się nimi... Jak się one mają do poglądów tzw. nowych sędziów SN w tej sprawie?

Ta ocena pojawi się w trakcie rozstrzygania tej sprawy na forum Sądu Najwyższego. Pierwszy raz w Izbie Cywilnej orzekać ma skład złożony z tzw. starych i nowych sędziów SN. Nie wiadomo, jakim wynikiem się zakończy. To cały czas jest otwarty problem.

Myśli pan, że Sąd Najwyższy – kiedy już dojdzie do wyznaczenia ostatecznego i skutecznego terminu – przejdzie od razu do rozstrzygania tej sprawy, czy też może właśnie wtedy pojawią się rozmaite wnioski formalne, np. o wyłączenie niektórych sędziów SN?

Nie wiem, co się wydarzy za jakiś czas. Moim zdaniem nie możemy zapominać o orzeczeniach Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i uchwale trzech połączonych izb Sądu Najwyższego. Ta uchwała ma moc zasady prawnej z mocy prawa i wiąże każdy skład SN. Nie sposób więc nie myśleć o tym, jakie to niesie skutki. A te mogą być bardzo poważne. W uchwale trzech połączonych izb SN stwierdził, że orzekanie przez nowo powołanych sędziów prowadzi do nieważności postępowania.

Chce pan powiedzieć, że zanim dojdzie do podjęcia uchwały w tzw. sprawie frankowej, pojawią się np. wnioski o wyłączenie nowych sędziów SN? Tych, co do których są wątpliwości, czy ich wyłonienie powołanie przez nową Krajową Radę Sądownictwa jest zgodne z prawem?

Nie wiem, jakie wnioski się pojawią. Nikt o tym dzisiaj nie dyskutuje, ponieważ takiej sytuacji na razie nie ma.