Rada Ministrów przyjęła we wtorek projekt ustawy o notariacie. Po wejściu w życie przepisów notariusze będą mogli dokonywać m.in. wpisów hipotek do ksiąg wieczystych na takich samych uprawnieniach jak urzędnicy sądów. Skróci to oczekiwanie na tę czynność prawną i przyczyni się do obniżenia kosztu kredytów dla tysięcy Polaków.

– Ustawa z 17 września nakazująca zwrot kredytobiorcom dodatkowych opłat już weszła w życie. To kwoty sięgające nawet kilkunastu tysięcy złotych w czasie oczekiwania na wpis hipoteki do księgi wieczystej. Banki już muszą te pieniądze zwracać. Średnio to ok. 650 zł miesięcznie – przypomina wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł. – Procedowaliśmy kolejną ustawę, która pozwoli na szybsze podejmowanie decyzji, obniży koszty kredytu, przyspieszy dokonywanie tych wpisów. Obecnie mamy monopol referendarzy i sądów. Przez to czasem na wpis trzeba czekać miesiącami. Wprowadzimy system elektroniczny, który pozwoli rozładować korki w sądach. Dla kredytobiorców, którzy obecnie znajdują się w trudnej sytuacji ze względu na wzrost rat kredytów, ma to ogromne znaczenie – wyjaśnia wiceminister.

Czytaj więcej

Notariusze mają odciążyć sądy wieczystoksięgowe

Ustawa pozwoli na szybsze dochodzenie swoich roszczeń przez obywateli i przedsiębiorców. Jednocześnie, ze względu na przeniesienie na notariuszy kompetencji sądowych, zwiększony zostanie nadzór nad nimi. Każdy będzie mógł wybrać, czy woli złożyć wniosek o wpis do księgi wieczystej za pośrednictwem notariusza, czy też zrobić to na podstawie obowiązujących procedur za pośrednictwem sądu.

Notariusze zyskają także nowe kompetencje do wydawania notarialnych nakazów zapłaty. Nakazy te będą ograniczone do roszczeń niewątpliwych i bezspornych, wykazywanych dokumentami załączonymi do wniosku o wydanie nakazu. Notarialny nakaz zapłaty nie zastąpić orzeczenia sądu, ale jeżeli dłużnik nie wniesie sprzeciwu, nakaz będzie stanowił tytuł egzekucyjny. Po nadaniu mu klauzuli wykonalności stanie się podstawą do prowadzenia egzekucji przez komornika lub inny organ egzekucyjny.

Etap legislacyjny: trafi do Sejmu