Rząd chce powołać do życia nowy podmiot: Polskie Domy Drewniane Spółka Akcyjna. W tym celu chce zmienić ustawę o lasach. Informacja o tym pojawiła się w wykazie prac legislacyjnych rządu. Spółka ma pełnić funkcję inwestora rozwijającego drewniane budownictwo mieszkaniowe. Założycielami spółki będą Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Bank Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna.

Mieszkania w drewnianych domach mają być dostępne dla Polaków o przeciętnych dochodach.

Projekt ma uzupełnić rządowy program Mieszkanie+ przewidujący budowę mieszkań pod wynajem.

Według rządu deficyt mieszkaniowy w Polsce jest ogromny. Pod tym względem jesteśmy daleko za innymi państwami europejskimi. Czas to zmienić – pisze Rada Ministrów.

Etap: opiniowanie