Chodzi o wyłonienie spośród uczelni, instytutów badawczych, centrów i konsorcjów naukowych takich ośrodków, które prowadzą badania na światowym poziomie. Mają do nich trafić dodatkowe pieniądze. To sztandarowy pomysł w ramach wprowadzanej reformy nauki i uczelni.

Takie ośrodki mają na pięć lat otrzymać z rąk ministra nauki status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego (KNOW) oraz po 10 mln zł dofinansowania rocznie.

Wczoraj minister nauki prof. Barbara Kudrycka ogłosiła otwarcie pierwszego konkursu na KNOW. Pierwszych sześć wyłonionych zostanie w dwóch obszarach nauk: ścisłych oraz medycznych, o zdrowiu i kulturze fizycznej. Resort nauki przyjmuje zgłoszenia do 9 marca. Rozstrzygnięcie ma nastąpić w maju. Wnioski będzie oceniać 24 naukowców, m.in. z Polski, Niemiec, USA, Izraela.

Rzecznik resortu nauki Bartosz Loba mówi, że do komisji konkursowych zaproszono osoby z uznanym dorobkiem, m.in. publikujące w prestiżowych czasopismach naukowych.

Liczba publikacji będzie też jednym z kryteriów w konkursach. - Najprostszym sposobem udowodnienia, że jednostka naukowa jest dobra, jest sprawdzenie, jakie i gdzie ma publikacje naukowe i jaka jest liczba cytowań prac jej profesorów - mówi prof. Robert Hołyst z Instytutu Chemii Fizycznej PAN, który będzie oceniał wnioski w dziedzinie nauk ścisłych (fizyka).