MON przygotowało projekt zmian w przepisach rozporządzenia w sprawie sposobu dokumentowania uprawnień do zasiłków pogrzebowych oraz warunków i trybu pokrywania kosztów pogrzebu żołnierzy zawodowych. Proponuje  określenie górnego limitu wydatków z budżetu państwa  na organizację  pogrzebów żołnierzy zawodowych, których śmierć nastąpiła w związku ze służbą.

Dowódca jednostki będzie mógł wydać nie więcej niż pięciokrotność najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego. Obecnie to ok. 12,5 tys. zł. Jest też propozycja, by rodzina ubiegająca się o zasiłek składała oświadczenie, że w związku ze śmiercią nie wypłacono zasiłku  pogrzebowego  na podstawie odrębnych ustaw.

Etap legislacyjny: uzgodnienia międzyresortowe