Tomasz Zalewski

Nowe prawo zamówień publicznych: jak skutecznie dochodzić odszkodowania od zamawiającego

Warto wiedzieć, w jaki sposób wykonawcy mogą powoływać się na przepisy prawa unijnego w celu uzyskania odszkodowania od zamawiającego.

Zamówienia publiczne: jak wpływać na kształt postępowania

Chociaż zakres swobody wykonawcy zasadniczo ograniczony jest do podjęcia decyzji o złożeniu oferty na warunkach zawartych w dokumentacji zamówienia lub do rezygnacji z ubiegania się o zamówienie, dysponuje on narzędziami, które umożliwiają mu wywieranie wpływu na ostateczny kształt postępowania.

Przetargi: ochronę praw autorskich trzeba dostosować do specyfiki zamówienia

Inny charakter powinny mieć zapisy w umowie o wdrożenie programu komputerowego, inny w umowie o roboty budowlane, a jeszcze inny w umowie o przygotowanie filmu reklamowego.

Zamówienia publiczne: Czas na przetargi dla start-upów

Promocja innowacyjności nie może polegać tylko na deklaracjach politycznych i programach o ograniczonym zasięgu. Powinna być realizowana przez konkretne wydatki w ramach zamówień publicznych – zauważa ekspert Tomasz Zalewski.

Opłata reprograficzna: tablet i smartfon też kopiują utwory, ale…

Podstawą zmian w opłatach od urządzeń i nośników powinna być analiza ich wykorzystywania do zwielokrotniania utworów oraz ustalenie ekonomicznych skutków takiego użytku dla twórców. Punktem wyjścia nie mogą być negocjacje pomiędzy zainteresowanymi – uważają eksperci Tomasz Zalewski i Jakub Lewandowski.

Zmowa przetargowa a zawarcie umowy konsorcjum

Samo zawarcie umowy konsorcjum w celu wspólnego uczestnictwa w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego może czasami stanowić niedozwolone porozumienie ograniczające konkurencję.

Prawo unijne wymusi zmiany u sprzedawców internetowych

Najnowszy projekt ustawy o prawach konsumentów, wdrażający unijną dyrektywę, wywrze bezpośredni wpływ nie tylko na praktykę obrotu konsumenckiego, lecz także na obrót profesjonalny – analizują prawnicy.

BHP: w firmach mało społecznych inspektorów pracy

Coraz mniej inspektorów dba o bezpieczeństwo i higienę pracy załogi. Nawet jeśli działają w danym zakładzie, to rzadko składają skargi na pracodawców

Wojsko: Mniej szkoleń w służbie przygotowawczej

W jednym roku kandydaci na oficerów i podoficerów będą się dokształcali dwukrotnie

Ocena zdolności do ABW

Nowe elementy w badaniu predyspozycji psychicznych funkcjonariuszy