Tomasz Zalewski

Zamówienia publiczne: Czy można uzupełnić pełnomocnictwo

Doszło do sytuacji, w której uzupełnienie pełnomocnictwa w ramach zamówień publicznych rządzi się odmiennymi zasadami w zależności od tego, czy mamy do czynienia z uzupełnianiem przy składaniu oferty czy przy zgłoszeniu przystąpienia.

Jak zostać zamawiającym, który nigdy nie przegrywa

Wprowadzenie nowej podstawy do umorzenia postępowania ma istotny wpływ na typowy schemat działania zamawiających i wykonawców w toku postępowania odwoławczego.

Modele dialogu kształtują przepisy unijne i Prawo zamówień publicznych

Zamawiający może np. wybrać dialog konkurencyjny, jeśli rozwiązania dostępne na rynku nie mogą zaspokoić, bez ich dostosowania, potrzeb zamawiającego lub jeśli roboty budowlane, dostawy lub usługi obejmują rozwiązania projektowe lub innowacyjne.

Są wyniki niedzielnej kontroli handlu. Sklepy poważnie potraktowały zmiany

W niedzielę 13 lutego 2022 r. na polecenie Katarzyny Łażewskiej-Hrycko, Głównego Inspektora Pracy, inspektorzy pracy przeprowadzili czynności sprawdzające wobec sklepów, w których zgodnie z pozyskanymi informacjami, miał w tym dniu być prowadzony handel.

Nowe prawo zamówień publicznych: jak skutecznie dochodzić odszkodowania od zamawiającego

Warto wiedzieć, w jaki sposób wykonawcy mogą powoływać się na przepisy prawa unijnego w celu uzyskania odszkodowania od zamawiającego.

Zamówienia publiczne: jak wpływać na kształt postępowania

Chociaż zakres swobody wykonawcy zasadniczo ograniczony jest do podjęcia decyzji o złożeniu oferty na warunkach zawartych w dokumentacji zamówienia lub do rezygnacji z ubiegania się o zamówienie, dysponuje on narzędziami, które umożliwiają mu wywieranie wpływu na ostateczny kształt postępowania.

Przetargi: ochronę praw autorskich trzeba dostosować do specyfiki zamówienia

Inny charakter powinny mieć zapisy w umowie o wdrożenie programu komputerowego, inny w umowie o roboty budowlane, a jeszcze inny w umowie o przygotowanie filmu reklamowego.

Zamówienia publiczne: Czas na przetargi dla start-upów

Promocja innowacyjności nie może polegać tylko na deklaracjach politycznych i programach o ograniczonym zasięgu. Powinna być realizowana przez konkretne wydatki w ramach zamówień publicznych – zauważa ekspert Tomasz Zalewski.

Opłata reprograficzna: tablet i smartfon też kopiują utwory, ale…

Podstawą zmian w opłatach od urządzeń i nośników powinna być analiza ich wykorzystywania do zwielokrotniania utworów oraz ustalenie ekonomicznych skutków takiego użytku dla twórców. Punktem wyjścia nie mogą być negocjacje pomiędzy zainteresowanymi – uważają eksperci Tomasz Zalewski i Jakub Lewandowski.

Zmowa przetargowa a zawarcie umowy konsorcjum

Samo zawarcie umowy konsorcjum w celu wspólnego uczestnictwa w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego może czasami stanowić niedozwolone porozumienie ograniczające konkurencję.