Tomasz Zalewski

Modele dialogu kształtują przepisy unijne i Prawo zamówień publicznych

Zamawiający może np. wybrać dialog konkurencyjny, jeśli rozwiązania dostępne na rynku nie mogą zaspokoić, bez ich dostosowania, potrzeb zamawiającego lub jeśli roboty budowlane, dostawy lub usługi obejmują rozwiązania projektowe lub innowacyjne.

Są wyniki niedzielnej kontroli handlu. Sklepy poważnie potraktowały zmiany

W niedzielę 13 lutego 2022 r. na polecenie Katarzyny Łażewskiej-Hrycko, Głównego Inspektora Pracy, inspektorzy pracy przeprowadzili czynności sprawdzające wobec sklepów, w których zgodnie z pozyskanymi informacjami, miał w tym dniu być prowadzony handel.

Nowe prawo zamówień publicznych: jak skutecznie dochodzić odszkodowania od zamawiającego

Warto wiedzieć, w jaki sposób wykonawcy mogą powoływać się na przepisy prawa unijnego w celu uzyskania odszkodowania od zamawiającego.

Zamówienia publiczne: jak wpływać na kształt postępowania

Chociaż zakres swobody wykonawcy zasadniczo ograniczony jest do podjęcia decyzji o złożeniu oferty na warunkach zawartych w dokumentacji zamówienia lub do rezygnacji z ubiegania się o zamówienie, dysponuje on narzędziami, które umożliwiają mu wywieranie wpływu na ostateczny kształt postępowania.

Przetargi: ochronę praw autorskich trzeba dostosować do specyfiki zamówienia

Inny charakter powinny mieć zapisy w umowie o wdrożenie programu komputerowego, inny w umowie o roboty budowlane, a jeszcze inny w umowie o przygotowanie filmu reklamowego.

Zamówienia publiczne: Czas na przetargi dla start-upów

Promocja innowacyjności nie może polegać tylko na deklaracjach politycznych i programach o ograniczonym zasięgu. Powinna być realizowana przez konkretne wydatki w ramach zamówień publicznych – zauważa ekspert Tomasz Zalewski.

Opłata reprograficzna: tablet i smartfon też kopiują utwory, ale…

Podstawą zmian w opłatach od urządzeń i nośników powinna być analiza ich wykorzystywania do zwielokrotniania utworów oraz ustalenie ekonomicznych skutków takiego użytku dla twórców. Punktem wyjścia nie mogą być negocjacje pomiędzy zainteresowanymi – uważają eksperci Tomasz Zalewski i Jakub Lewandowski.

Zmowa przetargowa a zawarcie umowy konsorcjum

Samo zawarcie umowy konsorcjum w celu wspólnego uczestnictwa w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego może czasami stanowić niedozwolone porozumienie ograniczające konkurencję.

Prawo unijne wymusi zmiany u sprzedawców internetowych

Najnowszy projekt ustawy o prawach konsumentów, wdrażający unijną dyrektywę, wywrze bezpośredni wpływ nie tylko na praktykę obrotu konsumenckiego, lecz także na obrót profesjonalny – analizują prawnicy.

BHP: w firmach mało społecznych inspektorów pracy

Coraz mniej inspektorów dba o bezpieczeństwo i higienę pracy załogi. Nawet jeśli działają w danym zakładzie, to rzadko składają skargi na pracodawców