Zezwala prezesom wojskowych sądów okręgowych na tworzenie w podległych im sądach  sekcji dla określonych rodzajów spraw.

Na zaplanowanie wakacji w sądach wojskowych musi się zgodzić minister sprawiedliwości. Chodzi o ograniczenie orzekania od 1 lipca do 31 sierpnia tylko do spraw pilnych. Takiej zgody na pewno nie będzie, gdy wystąpią zaległości w rozpoznawaniu spraw. Od dziś prezesom wojskowych sądów okręgowych urlopu udziela minister sprawiedliwości, a prezesom sądów garnizonowych – prezes wojskowego sądu okręgowego.

podstawa prawna: rozporządzenie  MS z 4 czerwca 2012 DzU z 20 czerwca, poz 693