Giełdowa grupa nie ukrywa, że brak projektów o skali „Wiedźmin 3" osłabił jej wyniki. Silne spadki wpływów reklamowych odczuwa jej flagowy dziennik. Zarząd mocno ściął prognozy dla tego segmentu rynku.

296,2 mln zł, o 1,2 proc. więcej niż rok wcześniej wyniosły skonsolidowane przychody Agory w II kwartale 2016 r. Były tym samym o 2,7 proc. wyższe niż średnia prognoz analityków ankietowanych przez PAP. EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację kinowo-mediowej grupy wyniosła 22,9 mln zł, spadając o 32 proc. rok do roku. Była też nieco niższa (o 4,3 proc.) od prognoz specjalistów.

Natomiast strata operacyjna i netto, liczone w pojedynczych milionach złotych już zauważalnie głębsze niż sądzili analitycy. Strat operacyjna grupy wyniosła 1,3 mln zł (prognoza mówiła o milionie straty), a strata netto 5,1 mln zł wobec prognozy mówiącej o 3,1 mln zł na minusie.

Przychody grupy Agory rosły za sprawą wyższych wpływów reklamowych w segmentach reklamy zewnętrznej, Internetu i radia, usługom poligraficznym dla klientów zewnętrznych, ale przede wszystkim – podkreśla firma – w segmencie kinowym, za sprawą wyższej frekwencji w sieci Helios.

W sumie wpływy reklamowe grupy były jednak niższe niż rok temu o 0,7 proc. i wyniosły 150,5 mln zł.

Bardzo silnie tąpnęły wpływy segmentu prasowego, w którym prym wiedzie „Gazeta Wyborcza", silnie opozycyjna wobec obecnego rządu, co mogło przełożyć się także na ekspozycję reklam spółek skarbu państwa w dzienniku.

Przychody reklamowe gazety spadły w II kw. br. o 21,3 proc., a w „Metrocafe.pl" o 12 proc., przy szacowanym przez Agorę spadku całego sektora w Polsce o 16 proc. Na plusie były czasopisma, które zanotowały 3,1-proc. wzrost wpływy reklamowych. W sumie segment prasowy zanotował 73,8 mln zł przychodów (spadek o 8,2 proc. rok do roku) i odpowiadał za niecałą 1 obrotów grupy. Był przy tym rentowny.

Coraz istotniejszy staje się segment łączący film i książki, który – za sprawą dobrej passy kin – zanotował tylko nieznaczny spadek przychodów (o 0,6 proc. do 70,7 mln zł).

Składające się nań przychody ze sprzedaży wydawnictw Agory wyniosły 34,2 mln zł, o 4,7 proc. mniej niż rok wcześniej. Tu zarząd przypomina, że rok temu firma dystrybuowała grę „Wiedźmin 3: Dziki Gon", która dała Agorze 14,9 mln zł przychodu. W tym roku, w drugim kwartale wpływy ze sprzedaży gry i dodatków do niej wyniosły już tyko 6,9 mln zł.

Autopromocja
FIRMA.RP.PL

Sprawdzona, pogłębiona i kompleksowa wiedza dla MŚP

CZYTAJ WIĘCEJ

„W związku ze wzrostem kosztów operacyjnych Grupy oraz brakiem projektów o skali zbliżonej do gry EBITDA Grupy Agora w 2 kwartale 2016 r. wyniosła 22,9 mln zł, a strata operacyjna na poziomie EBIT 1,3 mln zł" – podał zarząd kierowany przez Bartosza Hojkę.

Strata netto Grupy to 5,5 mln zł, a strata netto przypadająca na akcjonariuszy jednostki dominującej 5,1 mln zł.

Kina Helios zanotowały wprawdzie w omawianym okresie większy wzrost frekwencji niż cały rynek podążający w stronę kolejnego rekordu i spory wzrost przychodów.

Liczba biletów sprzedanych do wszystkich kin w Polsce zwiększyła się o blisko 10,9 proc. – podaje Agora, co oznacza, że sprzedało się 8,4 mln biletów. Helios sprzedał zaś 1,7 mln biletów, o 13,4 proc. więcej niż w II kw. ub.r.

Jak wynika z prezentacji dla inwestorów, zarząd Agory zmodyfikował swoje prognozy dla rynku reklamy w Polsce na 2016 r. Wcześniej zakładał, że urośnie on o 3-5 proc., obecnie uważa, że wzrost może być niższy: w przedziale 2-4 proc.

Słabiej zachowają się zdaniem grupy wpływy z reklamy telewizyjnej rynku oraz w dziennikach. Wcześniej zarząd spółki szacował, że wpływy stacji telewizyjnych urosną o 4-6 proc., obecnie zakłada 2-4 proc. wzrost. W przypadku dzienników rewizja jest najsilniejsza. Wcześniejsza prognoza mówiła o 9-12-proc. spadku. Obecna aż o 16-19-proc. obniżce.