Litewski konsument kupił w polskim sklepie stacjonarnym przęsła do ogrodzenia. Przetransportował je do domu na Litwie i zamontował. Po jakimś czasie kilka części zaczęło się łuszczyć. Konsument zgłosił problem polskiemu sprzedawcy, który w ramach gwarancji przekierował sprawę do producenta. Ten odmówił jednak uznania reklamacji. W karcie gwarancyjnej wyraźnie wskazano, że obowiązuje ona wyłącznie na terytorium Polski – dotyczyło to również użytkowania produktu.

Czytaj także: Reklamacja spodni narciarskich kupionych za granicą

Konsument postanowił wówczas złożyć skargę do Europejskiego Centrum Konsumenckiego na Litwie, które zgodnie z właściwością przekazało ją do oddziału w Polsce.

Polskie centrum podjęło się prowadzenia sprawy nie przeciwko gwarantowi, a sprzedawcy, który odpowiada za produkt na zasadach rękojmi. W tym przypadku kraj użytkowania towaru, nie ma znaczenia. Dzięki interwencji ECK sprzedawca zgodził się wymienić przęsła na nowe na zasadach wynikających z przepisów kodeksu cywilnego.

Przypomnijmy, że reklamację można składać na dwa sposoby. Może ona wynikać z gwarancji, jaką dał nam producent a nawet sprzedawca, który pośredniczy w zakupie. Druga opcja, to dochodzenie swoich racji na podstawie rękojmi uregulowanej w polskim prawie cywilnym.

Zasady określone w gwarancji określa wydający gwarancję, która może się różnić od reguł reklamowania towaru wynikających z rękojmi. Gwarant może określić krótszy termin na złożenie reklamacji bądź ograniczyć ją miejscowo, jak stało się w wyżej wymienionym wypadku. Zapisy gwarancji mogą być także bardziej korzystne od tych, wynikających z przepisów prawa. Warto zapoznać się zarówno z dokumentem dotyczącym kupionego towaru, jak i z przepisami kodeksowymi.

Pamiętajmy także, że reklamację możemy składać zarówno u sprzedającego, jak i bezpośrednio u producenta.