Wakacje kredytowe: RF zawiadamia UOKiK. Ponad 600 zgłoszeń od klientów

W związku z wejściem w życie ustawy wprowadzającej „wakacje kredytowe” Rzecznik Finansowy przekazał Urzędowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów informację o możliwych nieprawidłowościach.

Publikacja: 04.08.2022 11:02

Wakacje kredytowe: RF zawiadamia UOKiK. Ponad 600 zgłoszeń od klientów

Foto: rp.pl / Paweł Rochowicz

Jak czytamy w komunikacie prasowym, Biuro Rzecznika Finansowego od dnia 28 lipca zarejestrowało blisko 600 spraw zgłoszonych przez klientów, w których wskazywano m.in. na potencjalne działania banków, które można traktować jako sprzeczne z ustawą.

RF podkreśla, iż w chwili obecnej nie posiada dostatecznych danych pozwalających na pełną oceną działań banków w tych sprawach, gdyż ewentualne wnioski w sprawie odmowy udzielenia „wakacji kredytowych” najprawdopodobniej wpłyną do Biura Rzecznika Finansowego dopiero po wyczerpaniu przez klientów procedury reklamacyjnej w danym banku.

Rzecznik Finansowy poinformował Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów o dostrzeżonych możliwych nieprawidłowościach banków-kredytodawców w zakresie związanym z realizacją obowiązków oraz zwrócił się o zbadanie sprawy przez Prezesa UOKiK, ze szczególnym zwróceniem uwagi na dostrzeżone dzięki informacjom od klientów praktyki 13 banków, które mogą być odczytywane jako niezgodne przede wszystkim z treścią art. 73 ustawy. Przepis ten mówi o zawieszeniu spłaty kredytu hipotecznego.

Czytaj więcej

Od piątku będzie można składać wnioski o wakacje kredytowe

Przypomnijmy, że wakacje kredytowe to „urlop” od kredytu hipotecznego, czyli możliwość zawieszenia jego spłaty. Jest to rozwiązanie dla osób posiadających kredyty hipoteczne w złotych polskich, które zaciągnęły kredyt na własny cel mieszkaniowy.

Wakacje kredytowe dotyczą zarówno części kapitałowej, jak i odsetkowej kredytu. Terminy na spłatę rat zostaną przedłużone bez żadnych dodatkowych odsetek. Jedyne opłaty, jakie mogą się czasie wakacji kredytowych pojawić to opłaty ubezpieczeniowe.

Wniosek o wakacje kredytowe składa się do banku, który udzielił kredytu hipotecznego. Okresu zawieszenia spłaty kredytu nie wlicza się do okresu kredytowania. A to oznacza, że okres kredytowania przedłuża się o miesiące, w których spłata kredytu była zawieszona. W okresie zawieszenia kredytobiorca nie jest zobowiązany do dokonywania płatności wynikających z umowy. Nie płaci więc raty kapitałowo-odsetkowej. Jeśli jednak kredyt jest ubezpieczony, to będzie ponosił w tym okresie opłaty z tytułu umowy ubezpieczenia.

Z wakacji kredytowych może skorzystać kredytobiorca hipoteczny, który posiada kredyt w złotówkach. Możliwości takiej nie mają natomiast osoby, które mają kredyty hipoteczne w innych walutach.

Nauczyciele
Godziny czarnkowe po nowemu. Oto, co się zmieni dla nauczycieli
Prawo karne
Sąd Najwyższy nie posłuchał TK ws. prawa łaski dla Kamińskiego i Wąsika
Zawody prawnicze
Adwokaci chcą mieć swoją "umowę o pracę"
Prawo karne
Komisja wystawi wilczy bilet do pełnienia funkcji państwowych
Prawnicy
Profesorowie prawa bronią b. promotora Dudy. "Brutalny atak ministra Czarnka"