To sedno niedawnej uchwały Komisji Etyki Reklamy, rozpatrującej skargę konsumenta, której przedmiotem była reklama internetowa sklepu www.monnari.com.pl. (sygn. K/129/13).

Kupowała ona, płacił on

Jakiś czas temu dziewczyna skarżącego robiła zakupy w sklepie www.monnari.com.pl. Ponieważ płaciła za zakupy z konta skarżącego podała jego adres email do weryfikacji. Co prawda transakcja przebiegła pomyślnie, jednak od tego czasu sklep Monnari regularnie przesyłał reklamy damskich ubrań. Konsument zwrócił się do sprzedawcy o usunięcie jego adresu email z bazy reklamowej. Pomimo tego, iż sklep internetowy zobowiązał się do usunięcia adresu, to skarżący wciąż otrzymywał reklamy, a na jego kolejne prośby sieć już nie odpowiadała.

W pisemnej odpowiedzi na skargę sklep internetowy spółki MONNARI TRADE S.A. tłumaczył się tym, iż w związku z wadliwym działaniem systemu - adres przy rejestracji został skopiowany do dwóch niezależnych od siebie rejestrów prowadzonych przez spółkę. Usunięcie adresu mailowego z jednego z rejestrów nie spowodowało automatycznego usunięcia z drugiego z nich, w związku z czym konsument ponownie otrzymał treść reklamową.

Klienci mogą żądać

Arbiter referent, który przedstawiał i popierał skargę podniósł, że zgodnie z art. 47 ust. 4 Kodeksu Etyki Reklamy „Promujący musi spełniać żądania beneficjentów dotyczące nieotrzymywania ofert dostarczanych w ramach marketingu bezpośredniego, w tym w szczególności przesyłek adresowanych, druków bezadresowych, telefonów, telefonicznych wiadomości tekstowych i multimedialnych (np. SMS-ów, MMS-ów itp.) faksów, poczty elektronicznej lub innych metod komunikacji adresowanej online, poprzez zaprzestanie dostarczania takich ofert. Beneficjent może wyrazić swą wolę nieotrzymywania przesyłek od określonego promującego poprzez przekazanie mu odpowiedniego żądania. Może także wyrazić wolę nieotrzymywania przesyłek danego typu poprzez dokonanie zgłoszenia do odpowiedniej listy preferencji lub poprzez oznaczenie miejsca dostarczania przesyłek informacją o takim żądaniu."

W uchwale podjętej 18 grudnia 2013 r. Zespół Orzekający poparł stanowisko arbitra referenta i uznał, że przedmiotowa reklama nie była prowadzona zgodnie z Kodeksem Etyki Reklamy (uchwała nr ZO 143/13).

- Promujący musi spełniać żądania beneficjentów dotyczące nieotrzymywania ofert dostarczanych w ramach marketingu bezpośredniego, poprzez zaprzestanie dostarczania takich ofert - podkreśliła Komisja.