Jakie taka praca w urzędach sprawia problemy zarówno dla administracji, jak i obywateli zdążyliśmy się już przyzwyczaić po roku pandemii. Nie znaczy to, że z niezałatwionymi sprawami nie będzie kłopotu jeszcze bardzo długo.

Czytaj także: Bezpieczeństwo danych osobowych podczas pracy zdalnej

Pandemia ma też przełożenie na funkcjonowanie rad gmin. Ich sesje odbywać się mogą z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość lub ko-respondencyjnie, co umożliwia ustawa covidowa. Jednak raport sporządzony przez Sieć Obywatelską Watchdog Polska pokazuje, że taki sposób funkcjonowa-nia organów samorządowych może budzić pewne zastrzeżenia. Chodzi m.in. o to, że sesje rad w trybie online naruszają zasadę jawności. Obywatele nie wiedzą i nie mogą śledzić, jak podejmowane są decyzje.

W raporcie Sieci Obywatelskiej podano przykład, gdy radni mieli oddać głosy na dostarczonych pakie-tach, a transmisja z obrad polegała jedynie na zliczeniu głosów z kopert wyłożonych w pomieszczeniu, gdzie odbywało się nagranie. Innym razem uchwały głosowano po wykonaniu telefonu do przewodniczącego rady, który następnie zliczał głosy. Według Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska trzeba zrezygnować z głosowania korespondencyjnego, udostępniać mieszkańcom link do sesji oraz umożliwiać im zadawanie pytań w czasie sesji czy też wcześniejsze wysyłanie ich przewodniczącemu. Wnioski, jakie płyną z raportu, niepokoją, bo mogą pojawić się próby podważania uchwał samorządowych podjętych w czasie pandemii, co może mieć poważne konsekwencja i dla władz lokalnych, i dla obywateli.