Jak co roku, w trakcie Forum Ekonomicznego odbyło się spotkanie zorganizowane przez redakcję „Rzeczpospolitej” z udziałem liderów świata biznesu oraz ministra finansów. – Bardzo się cieszę, że udało się spotkać, bardzo te spotkania cenię. Dla mnie dialog z rynkiem był zawsze bardzo istotny. Mój poprzednik, minister Tadeusz Kościński, głosił tezę pro-klienckości, klientocentrynczności. To i moja dewiza, gdy pełniłam poprzednie funkcje – mówiła minister finansów Magdalena Rzeczkowska w trakcie inauguracji spotkania, w którym wziął też udział wiceminister Artur Soboń oraz szef Krajowej Administracji Skarbowej, wiceminister finansów Bartosz Zbaraszczuk.

– To dewiza nas wszystkich, by wyzwania, problemy rozwiązywać w duchu rozmowy. Tak było, jeśli chodzi o zmiany w PIT, również w pracach nad zmianami w CIT. Mam nadzieję, że odbierają to państwo jako konstruktywną postawę MF. W sferze podatków musimy poszukiwać kompromisu – podkreśliła minister Rzeczkowska. – Doskonale rozumiem państwa potrzebę, by prawo było stabilne, by było jak najbardziej jasne. To ogromne wyzwanie. Jesteśmy w ciągłym dialogu, pracy nad ulepszeniem systemu. Ważne, by rynek miał czas na przygotowanie się do zmian, bo w dzisiejszym świecie każda zmiana to zmiana systemu cyfrowego, co wymaga nakładów – podkreśliła Rzeczkowska.

Dialog na wielu poziomach

W trakcie rozmowy Roman Jamiołkowski z BAT Polska pytał przedstawicieli resortu finansów o kwestię rewizji dyrektywy akcyzowej. – Chcielibyśmy jako branża zachęcać państwa do aktywności w tym zakresie. Jest apel o to, by Polska budowała tę dyskusję – podkreślił Jamiołkowski, który pytał też o kwestię saszetek tytoniowych i ich regulacji.

W odpowiedzi wiceminister Artur Soboń podkreślił, że Polska nie jest bierna w sprawie akcyzy. Soboń zwrócił uwagę na niedawno pismo, jakie zostało skierowane do czeskiej prezydencji w sprawie prac nad dyrektywą. – Nigdy nie było tak, że byliśmy biernym obserwatorem. To, że mówimy czasami o analizach, nie oznacza, że się tylko przyglądamy – podkreśliła Rzeczkowska.

Czytaj więcej

Budowanie zrównoważenia i odporności systemu ochrony zdrowia w regionie Europy Środkowo – Wschodniej i krajach Bałtyckich

Adam Siekierski z Philip Morris przyłączył się do wniosku dotyczącego saszetek tytoniowych.

W toku dyskusji Piotr Kuberka, prezes zarządu Shell Polska, pytał o kwestię podatku od sprzedaży detalicznej. – Chcielibyśmy, aby w ferworze innych spraw ta kwestia nie zeszła z agendy. Co do pewności prawa, to digitilizacja prowadzi do tego, że duże firmy mają rozbudowane systemy finansowe, wtedy drobna nawet zmiana wymaga wielomiesięcznych modyfikacji. Kwestia pewności prawa i odpowiedniego vacatio legis jest dla nas szczególnie ważna – mówił Kuberka.

W odpowiedzi minister Rzeczkowska stwierdziła, że ten czynnik jest uwzględniany na wielu poziomach. – Zachęcam do korzystania i dialogu w przypadku większych zmian przy pomocy dedykowanych skrzynek mailowych, technicznych. Ale też do spotkań technicznych, np. dla dostawców oprogramowania. To robimy przy dużych projektach Ministerstwa Finansów. – podkreśliła Rzeczkowska.

W rozmowie pojawiły się również kwestie zmian podatkowych w tym roku i sekwencji wydarzeń w tym roku. – Polecam kalkulator przygotowany przez MF. To jedno z najlepszych narzędzi informacyjnych dotyczących zmian podatkowych, które stworzyliśmy – podkreślił Soboń. W trakcie dyskusji pojawił się wielokrotnie temat znaczenia odpowiedniej informacji i dobrej komunikacji w sferze publicznej, jeśli chodzi o kwestie podatkowe.

Czytaj więcej

Polski eksport w obliczu wyzwań geopolitycznych. Szanse i zagrożenia

Przedstawiciele MF odnieśli się też kwestii podatku od sprzedaży detalicznej. – Jeśli chodzi o tę drugą kwestię, to dopóki będziemy przedłużać tarczę, to będziemy obejmować nią podatek od sprzedaży detalicznej na stacjach paliw. Jeśli będzie moment, w którym przestaniemy przedłużać tarczę, to wówczas się tej sprawie przyjrzymy – podkreślił Soboń. Minister Rzeczkowska zapowiedziała też w trakcie rozmowy nowe funkcjonalności i rozwój usług cyfrowych związanych z rozliczeniem się podatników przez internet wokół usługi Twój e-PIT. – W przyszłym roku planujemy dodanie Blika jako nowej formy płatności w e-Urzędzie Skarbowym – zapowiedziała w trakcie śniadania minister Rzeczkowska.

Padła też zapowiedź nowej kampanii informacyjnej – pod koniec roku podatkowego – dotyczącej PIT-2, tak by podatnicy mieli szersze informacje i możliwości związane z tym oświadczeniem.

Pytania o przyszłość

Uczestnicy dyskusji podnosili w jej trakcie różnorakie kwestie dotyczące polskiej gospodarki. Prezes Westinghouse Polska Mirosław Kowalik mówił o znaczeniu projektu budowy dużych reaktorów jądrowych dla Polski. – To perspektywa napędu dla gospodarki, nowych korzyści podatkowych dla Polski – podkreślał w rozmowie. Podkreślał też długoterminową stabilność energetyki jądrowej jako źródła energii.

Również Adam Pieńkowski, dyrektor generalny McDonald's Polska mówił o znaczeniu stabilności transparencji i komunikacji w czasie zmian w prawie. – Wszyscy kontrybuujemy do systemu finansowego – podkreślał, przypominając m.in. dyskusję o podatku VAT na usługi gastronomiczne. – Ważne, by był dialog i wzajemne zrozumienie. Przypominam, że zbieramy głosy podatników, w tym jeśli chodzi o podatek VAT – podkreśliła minister Rzeczkowska, przypominając o rozwiązaniach wspierających na linii fiskus-przedsiębiorca.

Pod koniec rozmowy Magdalena Mazur z Bolt Polska pytała o możliwość zmian podatkowe dotyczące samochodów osób, które przyjechały z Ukrainy, tak by mogli wykorzystywać je do celów zarobkowych ze zwolnieniem z podatków i uproszczeniem formalności. – Sprawdzimy to i dokonamy analiz. Przyjrzymy się tej sprawie – zadeklarowała minister Rzeczkowska.