Tag:

Forum Ekonomiczne

Wspólnie na rzecz transformacji

Biznes oczekuje wsparcia państwa na drodze do realizacji celów zrównoważonego rozwoju, m.in. w postaci przewidywalnych przepisów, które umożliwią odpowiednie przygotowanie, oraz terminów, w których przedsiębiorstwa będą w stanie wdrożyć zmiany zakładane w regulacjach.

Byczkowska: Kryzys pobudza innowacyjność

Wyzwania związane z trudnym otoczeniem i dążeniem do neutralności klimatycznej to szansa na zwiększanie naszej konkurencyjności – mówi Katarzyna Byczkowska, dyrektorka zarządzająca BASF Polska.

Jak skutecznie walczyć z rakiem piersi w Polsce

Jednym z najważniejszych wyzwań w ochronie zdrowia jest dziś profilaktyka i leczenie raka. Zwłaszcza raka piersi. To obecnie jedno z najważniejszych wyzwań, jakie stoją przed systemem ochrony zdrowia.

Latos: Diagnostyka to optymalizacja w ochronie zdrowia

Powinniśmy myśleć nie tylko o utrzymaniu dużej skali inwestycji, ale również o jej zwiększeniu – mówi Maciej Maksymilian Latos, dyrektor finansowy Roche Polska.

Ponichtera: Innowacje w centrach danych dla zrównoważonego rozwoju

Już na desce kreślarskiej musimy zaprojektować rozwiązania, które spowodują poprawienie efektywności energetycznej samego budynku – mówi Adam Ponichtera, dyrektor polskiego oddziału Data4.

Ponichtera: Innovation in data centres for sustainable development

“The solutions that will result in improved energy efficiency of the building itself must already be planned at the design stage”, says Adam Ponichtera, director of the Polish branch of Data4.

Poszytek: Największe branżowe talenty walczą o medale w Gdańsku

Tyle się mówi o łowieniu talentów. My je mamy, one są na zawodach EuroSkills w Gdańsku. Przyjechało 600 najbardziej utalentowanych osób z całej Europy – mówi dr hab. Paweł Poszytek, dyrektor generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, dyrektor Narodowej Agencji Programu „Erasmus+” i Europejskiego Korpusu Solidarności.

Poszytek: Top industry talents compete for medals in Gdańsk

There is so much talk about talent scouting. And it’s happening here, at the EuroSkills competition in Gdańsk. Six hundred of the most talented people from all over Europe have come”, says Dr hab. Paweł Poszytek, Director General of the Foundation for the Development of the Education System, Director of the National Agency of the Erasmus+ Programme and of the European Solidarity Corps.

Świat po nadejściu czarnego łabędzia

Cyfryzacja, zakres interwencji państwa, polityka czy branża medyczna. Pandemia zmieniła wszystkie sfery życia publicznego na całym świecie.

The world after the black swan

Digitalisation, the scope of state intervention, politics and the medical industry. The pandemic has changed all spheres of public life around the world.