Tag:

Forum ekonomiczne

Krynica Forum już 19-21 października

Synergia świata biznesu, polityki i nauki w sercu Europy

Philippe Crouzet: Atom to droga do dekarbonizacji gospodarki

Energia jądrowa to filar miksu energetycznego przyszłości – mówi Philippe Crouzet, wysoki przedstawiciel ds. francusko-polskiej współpracy w dziedzinie cywilnej energetyki jądrowej.

Joanna Affre: Początek końca greenwashingu

Jeśli posługujemy się danymi zwrotami, musi to być weryfikowalne. Żeby nie okazało się, że „eco” jest tylko opakowanie, a sam produkt już nie – mówi Joanna Affre, wiceprezes Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej, szefowa Kancelarii Affre i Wspólnicy.

Dimitri Gitas, MSD Polska: Inwestycje w system opieki zdrowotnej powinny być priorytetem

Jeśli chcemy budować odporność Polski na przyszłe kryzysy, to priorytetem powinny być inwestycje w system opieki zdrowotnej – mówi Dimitri Gitas, dyrektor zarządzający MSD Polska.

Joanna Affre: Klienci zyskają narzędzia do weryfikacji ekologicznych deklaracji producentów

- W ramach nowych obowiązków firm w zakresie informowania rynku o ekologiczności produktów chodzi o taką zwykłą, kupiecką uczciwość, żeby jeśli posługujemy się tymi ekologicznymi zwrotami było to weryfikowalne dla klienta - mówi Joanna Affre, Wiceprezes Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej, Kancelaria Affre i Wspólnicy.

Bartłomiej Kopacz: W dekadę nakłady AstraZeneca na badania i rozwój wzrosły o 628 proc.

- W Polsce prowadzimy obecnie około 200 badań klinicznych z 600 prowadzonych teraz globalnie. W ciągu ostatniej dekady nakłady AstraZeneca na badania i rozwój wzrosły o 628 proc. - mówi Bartłomiej Kopacz, dyrektor ds. badań klinicznych, AstraZeneca Pharma Poland.

Frédéric Faroche: Kryzys nie zmienia strategii Veolii. Neutralność klimatyczna nie tylko możliwa, ale również konieczna

Nasz główny cel pozostaje ten sam. Chcemy wyjść z węgla do 2030 r. i osiągnąć neutralność. Ten kryzys stworzył impuls do przyspieszenia – mówi Frédéric Faroche, prezes i dyrektor generalny Grupy Veolia Polska.

Frédéric Faroche: Energy crisis does not change Veolia’s goal

Our final goal will remain the same. We will target to exit coal by 2030 and achieve neutrality. This crisis creates an impulse to be faster, said Frédéric Faroche, President and General Director of Veolia Group Polska.

François Colombié: Partnerstwo Polski i Francji umacnia się

Nasi inwestorzy rozumieją, że Polska jest rozwiniętym rynkiem i aby odnieść sukces, należy dopasować się do potrzeb rynku – mówi François Colombié, wiceprezes Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej.

François Colombié: The partnership between Poland and France is strengthening

Our investors understand that Poland is a developed market and they know they have to adapt to the needs of the market to succeed, said François Colombié, Vice President of the French-Polish Chamber of Commerce.