Treść petycji w tej sprawie ujawnia RMF24.

"Pani wniosek uderza w fundamenty ustawy zawierającej procedury realizacji prawa do informacji. Część z nas reprezentuje środowiska, które od dekad pracują na rzecz zwiększania jawności życia publicznego. Wiemy dobrze, że samo tylko podważanie istniejących gwarancji natychmiast rodzi problemy. Instytucje publiczne bardzo szybko wykorzystują wszelkie wątpliwości i spory do tego, by odciąć obywateli od informacji" - piszą autorzy petycji, czyli jak sami siebie przedstawiają: obywatele, przedsiębiorcy, dziennikarze i przedstawiciele organizacji społecznych.

Przypomnijmy, że wniosek I Prezes SN Małgorzaty Manowskiej trafił do TK  w lutym. I Prezes SN kwestionuje podstawowe pojęcia z ustawy o dostępie do informacji publicznej, m.in. takie jak „władza publiczna" czy „osoby pełniące funkcje publiczne" czy „związek z pełnieniem funkcji publicznej". W ocenie M. Manowskiej, niedookreślenie znaczenia tych pojęć powoduje, że „w sposób nieuprawniony poszerzają rozumienie podmiotów obowiązanych do udostępnienia informacji publicznej", co narusza konstytucyjną zasadę określoności prawa.

Autorzy petycji skierowanej do I Prezes SN wyrażają obawę, że efektem złożonego przez I Prezes SN Małgorzatę Manowską wniosku będą poważne ograniczenia w dostępie do informacji ważnych dla wielu grup społecznych i zawodowych. Podkreślają korzyści, jakie przynosi jawność życia publicznego i wiedza o tym, kto z imienia i nazwiska odpowiada za określone decyzje. Ich zdaniem, dostęp do informacji publicznej jest nieodzownym warunkiem rozliczalności i odpowiedzialności władzy na każdym szczeblu.

"Obywatele chcą wiedzieć, jak powstaje prawo w zakresie ochrony zdrowia czy edukacji, np. kto bierze udział w zespołach eksperckich, grupach roboczych i okrągłych stołach. Inni - jak wygląda wpływ wielkich korporacji, w tym z kim spotykają się ministrowie. Te sprawy mają istotne znaczenie dla powstawania prawa, które później dotyczy nas wszystkich" - przekonują autorzy petycji.

Organizacje wskazują także negatywne skutki, jakie już przynosi wniosek prof. Manowskiej.

"Podmioty zobowiązane, do których wpływają wnioski o dostęp do informacji publicznej, nie czekając na rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjnego, już ograniczają jawność. Wskazują, że do czasu rozstrzygnięcia przez TK zasygnalizowanych przez Panią wątpliwości, realizacja wniosków o informację może być zawieszona. Tym samym nawet przez długi czas możemy być pozbawieni informacji o działaniach państwa" - piszą sygnatariusze apelu o wycofanie wniosku.

"Dostrzegamy fakt, że przepisy dotyczące dostępu do informacji publicznej w niektórych punktach wymagałyby poprawy. Ale stoimy na stanowisku, że zmiany w tak czułej materii, jaką jest jawność życia publicznego, powinny być wynikiem szerokiego dialogu i konsultacji" - czytamy w petycji.

Podpisały się pod nią:

Autopromocja
CFO Strategy & Innovation Summit 2021

To już IV edycja kongresu dla liderów świata finansów

WEŹ UDZIAŁ

Akcja Demokracja, Warszawa
Berliński Kongres Kobiet, Berlin
D.OK Democracy is OK, Francja
Dziewuchy Szwajcaria, Zurych
Dziewuchom Dziewuchy Sieradz
Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, Warszawa
Fundacja "Przestrzeń dla Edukacji", Warszawa
Fundacja Autonomia, Kraków
Fundacja Centrum Praw Kobiet. Warszawa
Fundacja Court Watch Polska, Toruń
Fundacja dla Polski, Warszawa
Fundacja E-Media na rzecz Dziedzictwa Kultury, Sopot
Fundacja ePaństwo, Warszawa
Fundacja Frank Bold, Kraków
Fundacja im. Kazimierza Łyszczyńskiego, Warszawa
Fundacja im. Stefana Batorego, Warszawa
Fundacja Lepsze Niepołomice, Niepołomice
Fundacja Miasto Obywatelskie Lubartów, Lubartów
Fundacja Odpowiedzialna Polityka, Warszawa
Fundacja OPOR, Warszawa
Fundacja Panoptykon, Warszawa
Fundacja Pole Dialogu, Warszawa
Fundacja Rodzić po Ludzku, Warszawa
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego, Warszawa
Fundacja Wiedzieć Więcej, Kędzierzyn Koźle
Fundacja Wolności, Lublin
Instytut Spraw Publicznych, Warszawa
Kaliska Inicjatywa Miejska, Kalisz
Kongres Ruchów Miejskich, Poznań
Komitet Obrony Demokracji, Warszawa
Manifa Bydgoska, Bydgoszcz
Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych OFOP, Warszawa
Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła", Łódź
Otwarta Rzeczpospolita - Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii, Warszawa
Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych, Studzienice
Pomorskie Stowarzyszenie Aktywni Lokalnie, Pruszcz Gdański
Powiślańska Akcja Kobiet, Malbork
Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, Bystra
Pracownia Zrównoważonego Rozwoju, Toruń
Protest Kobiet, Warszawa
Ruch Społeczny Obywatele dla Edukacji, Warszawa
Serwis GminaBlachownia.pl, Cisie, gmina Blachownia
Sieć Obywatelska Watchdog Polska, Warszawa
Społeczna Inicjatywa Narkopolityki, Warszawa
Stowarzyszenie 61/Mam Prawo Wiedzieć, Warszawa
Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej Bona Fides, Katowice
Stowarzyszenie Kobieta na PLUS, Ruciane-Nida
Stowarzyszenie BoMiasto, Katowice
Stowarzyszenie Dialog Społeczny, Warszawa
Stowarzyszenie Dolnośląski Kongres Kobiet, Wrocław
Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, Warszawa
Stowarzyszenie Paryżanie, Mikstat
Stowarzyszenie RAZEM DLA KONARZEWA, Konarzew gm. Zduny
Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi Łuczyna, Łuczyna
Stowarzyszenie Rozwój Inicjatyw Obywatelskich, Masłów
Stowarzyszenie Stan Równości, Bydgoszcz
Stowarzyszenie Trygort nad Mamrami, Trygort gm. Węgorzewo
Stowarzyszenie Umarłych Statutów, Gródek
Strajk Kobiet Berlin #feminiberlinpolska, Berlin
Tęczowy Tarnów, Tarnów
Towarzystwo Dziennikarskie, Warszawa
Wielka Koalicja za Równością i Wyborem, Warszawa