O taką samą kwotę zmniejszą się kapitały własne Getinu Holding, które na koniec września wynosiły 906 mln zł. Zmniejszą się więc do 755 mln zł.

To skutek decyzji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego i Komisji Nadzoru Finansowego o przymusowej restrukturyzacji Idea Banku (został przejęty przez Bank Pekao). W wyniku tych działań umorzono wszystkie akcje Idea Banku. Wcześniej Getin Holding był głównym akcjonariuszem tego kredytodawcy – miał 55 proc. głosów. Leszek Czarnecki i Getin Noble Bank mieli po 10 proc., a inwestorzy giełdowi 25 proc.

Idea Bank był głównym aktywem Getinu Holding. Po przymusowej restrukturyzacji skonsolidowane aktywa tej grupy zmniejszą się o około 80 proc., czyli o 15 mld zł. Na koniec września aktywa Getin Holdingu warte były 18,2 mld zł.

Getin Holding przekonuje, że przymusowa restrukturyzacja Idea Banku nie wpływa bezpośrednio na możliwość kontynuowania jego działalności na pozostałych rynkach. Dodaje, że ma wystarczające środki finansowe pozwalające na regulowanie swoich bieżących zobowiązań. Getin Holding sprzedał niedawno spółkę leasingową w Rosji, jest w trakcie sprzedaży Idea Banku Białoruś i rozpoczął przygotowania do sprzedaży Idea Banku Rumunia. Wcześniej planował sprzedaż Idea Banku Ukraina, ale nie udało się dopiąć transakcji.