Środki na spłatę kredytu zaciągniętego przez gminę

Rada gminy podjęła uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu 2 mln zł na sfinansowanie deficytu. Podano w niej, że kredyt będzie spłacany z podatku od nieruchomości oraz opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Czy takie rozwiązanie jest legalne – pyta radny.

Publikacja: 30.05.2023 06:37

Środki na spłatę kredytu zaciągniętego przez gminę

Foto: Adobe Stock

Jeśli chodzi o zaciąganie zobowiązań przez jednostki samorządu terytorialnego, to punktem wyjścia są przepisy art. 89 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, gdzie postanowiono, że j.s.t. mogą zaciągać kredyty i pożyczki oraz emitować papiery wartościowe.

W art. 91 tej ustawy wynika, że suma zaciągniętych kredytów i pożyczek, innych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego oraz zobowiązań z wyemitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwot określonych w uchwale budżetowej j.s.t. Nadto, zaciągnięcie lub wyemitowanie przez j.s.t zobowiązania z tytułu kredytu lub pożyczki wymaga uzyskania przez zarząd j.s.t. opinii RIO o możliwości spłaty zobowiązania.

Pozostało 87% artykułu

Treść dostępna jest dla naszych prenumeratorów!

Kontynuuj czytanie tego artykułu w ramach e-prenumeraty Rzeczpospolitej. Korzystaj z nieograniczonego dostępu i czytaj swoje ulubione treści w serwisie rp.pl i e-wydaniu.

Prawnicy
Jeden z najbardziej znanych prawników w Polsce odsunięty od zajęć ze studentami
Prawo dla Ciebie
Pokłosie afery Collegium Humanum? Będzie zaostrzenie przepisów o studiach podyplomowych
Edukacja i wychowanie
Duże zmiany w szkołach od 1 września 2024 r. Nowacka podpisała rozporządzenie
Samorząd
Krzyże w warszawskich urzędach zakazane. Sprawa trafi do prokuratury
Praca, Emerytury i renty
Czternasta emerytura - rząd proponuje termin