Środki na spłatę kredytu zaciągniętego przez gminę

Rada gminy podjęła uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu 2 mln zł na sfinansowanie deficytu. Podano w niej, że kredyt będzie spłacany z podatku od nieruchomości oraz opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Czy takie rozwiązanie jest legalne – pyta radny.

Publikacja: 30.05.2023 06:37

Środki na spłatę kredytu zaciągniętego przez gminę

Foto: Adobe Stock

Jeśli chodzi o zaciąganie zobowiązań przez jednostki samorządu terytorialnego, to punktem wyjścia są przepisy art. 89 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, gdzie postanowiono, że j.s.t. mogą zaciągać kredyty i pożyczki oraz emitować papiery wartościowe.

W art. 91 tej ustawy wynika, że suma zaciągniętych kredytów i pożyczek, innych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego oraz zobowiązań z wyemitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwot określonych w uchwale budżetowej j.s.t. Nadto, zaciągnięcie lub wyemitowanie przez j.s.t zobowiązania z tytułu kredytu lub pożyczki wymaga uzyskania przez zarząd j.s.t. opinii RIO o możliwości spłaty zobowiązania.

Pozostało 87% artykułu

Treść dostępna jest dla naszych prenumeratorów!

Zamów w promocji 99 zł za pierwszy miesiąc, każdy kolejny w cenie 199 zł

Korzystaj z nieograniczonego dostępu m.in. do artykułów, raportów prawnych i ekonomicznych, specjalistycznych rankingów a także weekendowego wydania „Plus Minus”.
Możesz zrezygnować w każdej chwili.

Edukacja i wychowanie
Medycyna u Rydzyka z zaświadczeniem od proboszcza. Resort Czarnka: to legalne
Prawo dla Ciebie
Od 1 października zaczyna obowiązywać Konwencja Stambulska
Zawody prawnicze
Egzamin na aplikacje prawnicze nieznacznie łatwiejszy niż rok temu
Prawo drogowe
Egzaminacyjna turystyka ma się dobrze. Gdzie najłatwiej zdać na prawo jazdy
Materiał Promocyjny
SSC/GBS Leadership Program 2023
Prawo dla Ciebie
Jak oddać głos w wyborach do Sejmu i Senatu oraz w referendum. Objaśniamy
Konsumenci
Zamieszanie w sprawach frankowych przez brak uchwały SN