„Czyste Powietrze” to pierwszy ogólnopolski program dopłat do wymiany starych pieców oraz docieplenia domów jednorodzinnych. Celem programu jest walka ze smogiem. Środki z programu uzyskują m.in. jednostki samorządu terytorialnego o statusie gmin. Jak podano w pytaniu środki zostały wprowadzone do uchwały budżetowej w podanych podziałkach klasyfikacji budżetowej.

Na uwagę zasługuje art. 411 ust. 10f pkt 2 lit. b ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, z którego wynika, że Narodowy Fundusz może udostępniać środki finansowe wojewódzkim funduszom z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych przez: