Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych prowadzi konkurs dla szkół, którego celem jest podniesienie kluczowych kompetencji i uniwersalnych umiejętności oraz rozwój indywidualnego podejścia do ucznia. Środki na sfinansowanie takich projektów mają pochodzić z budżetu działania 10.1.1 „Edukacja ogólna” programu regionalnego województwa mazowieckiego.

Szeroka gama