Płynność finansowa, czyli zdolność przedsiębiorstw do wywiązywania się w terminie z wymagalnych, krótkoterminowych zobowiązań, zaczęła dosyć szybko spadać już w minionym roku.

Jak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego, wskaźnik płynności pierwszego stopnia po trzech kwartałach 2022 r. (najnowsze dostępne dane) wynosił 39,9 proc. w porównaniu z 44,6 proc. rok wcześniej. Natomiast wskaźnik płynności drugiego stopnia spadł w tym okresie do 104,4 proc. ze 107,4 proc. Nie są to rekordowo niskie poziomy, ale ich pogorszenie jest wyraźne.