Parlament Tajlandii jednomyślnie uchwalił nowelizację ustawy o cyberprzestępczości z 2007 r., co zdaniem krytyków nasili i tak znaczącą ingerencję państwowej cenzury w działalność internautów.

Nowe prawo umożliwia również blokowanie lub likwidowanie stron internetowych uznanych za zagrażające bezpieczeństwu narodowemu lub „obraźliwe dla moralności obywateli".

Przed nowelizacją ustawa pozwalała usuwać treści z internetu wyłącznie po uzyskaniu zgody sądu.