"Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest gotowy pomóc uchodźcom z Ukrainy. Zwróciliśmy się do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz wojewodów z propozycją udostępnienia swojej bazy lokalowej dla uchodźców. Jesteśmy gotowi, gdyby wystąpiła taka potrzeba" – zadeklarowała prof. Uścińska.

Jak wskazano, ZUS dysponuje 1400 miejscami w ośrodkach szkoleniowych.

Dodatkowo ZUS na swojej stronie internetowej publikuje informacje również w języku ukraińskim. To właśnie tam pojawią się informacje na temat warunków uzyskania świadczeń rodzinnych, emerytalnych, rentowych czy ubezpieczenia zdrowotnego. Zakład pracuje też nad kolejnymi rozwiązaniami.

Czytaj więcej

Ważny komunikat Urzędu ds. Cudzoziemców ws. uchodźców z Ukrainy

ZUS przejmie też wypłatę polskich emerytur i rent, które były dotychczas wypłacane na terenie Ukrainy. Jeśli dana osoba nie może dalej pobierać polskiej emerytury lub renty na Ukrainie, w momencie, gdy tylko znajdzie się w Polsce, może zwrócić się o pomoc do najbliższej placówki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, która przyjmie zgłoszenie i przekaże je do Oddziału ZUS w Rzeszowie odpowiadającego za wypłaty świadczeń na Ukrainie.